Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Zaktualizowana wersja generatora komunikatów ZSMOPL 2.1.0

CSIOZ udostępnia zaktualizowaną wersję Generatora komunikatów ZSMOPL wersja 2.1.0 (ZSMOPL-GK 2.1.0). Nowa wersja Generatora Komunikatów ZSMOPL eliminuje problemy związane z kodowaniem polskich znaków w pliku CSV, który jest plikiem bazowym do generowania komunikatu XML przesyłanego do ZSMOPL.

Zmiany ZSMOPL-GK w wersji 2.1.0:

 1. Obsługa CSV po zmianie nazw kolumn w pliku bez polskich znaków.
 2. Obsługa CSV po naprawie problemów związanych z zapisem pliku CSV w niektórych wersjach MS Excel, tj. z dublowaniem nazw kolumn <lp> i <kodEAN>:

  1. kolumna G jest „lp” - pozostaje bez zmian,
  2. kolumna AF – zmieniono na „lp_poz”, w momencie konwersji do XML konwertuje się do elementu <lp> w <komunikatTransakcjaOSPoz>,
  3. kolumna AE jest „kodEAN” – pozostaje bez zmian,
  4. kolumna AX – zmieniono na „kodEAN_Imp”, w momencie konwersji do XML konwertuje się do elementu <kodEAN> w <komunikatTransakcjaOSPozZapMT>.

Aplikacja przeznaczona jest głownie dla małych podmiotów raportujących, nie posiadających w swoich strukturach oprogramowania umożliwiającego integrację ze ZSMOPL.

Aplikacja działa w systemie Windows, dla wersji zgodnych z .NET Framework 4.6.1, czyli:

 • Windows 7 SP1 (x86 i x64),
 • Windows 8 (x86 i x64),
 • Windows 8.1 (x86 i x64),
 • Windows 10.

Aplikacja nie wymaga instalacji. W celu uruchomienia należy pobrać paczkę ZSMOPL-GK 2.1.0.zip, rozpakować w dowolnym katalogu na dysku oraz uruchomić z katalogu głównego rozpakowanego archiwum plik Generator komunikatów ZSMOPL.exe.

Dodatkowo w paczce instalacyjnej umieszczone są przykładowe pliki XLS, CSV i XML zawierające najczęściej występujące rodzaje transakcji.  

W celu poprawnego raportowania do ZSMOPL należy pobrać aplikację Generatora komunikatów ZSMOPL wersja 2.1.0 oraz korzystać z pliku XLS/ CSV/ XML zamieszczonego w paczce ZSMOPL-GK 2.1.0.zip.

Inne komunikaty ZSMOPL