Kontakt

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

DYREKTOR

Bartłomiej Wnuk

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. ROZWOJU I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH||GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Kulma

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. KLUCZOWYCH SYSTEMÓW OCHRONY ZDROWIA

Wiktor Rynowiecki

Kancelaria

tel. +48 22 597-09-59
fax. +48 22 597-09-37                       skrytka ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP

Koordynacja Projektów
Informacyjnych
w Ochronie Zdrowia

koordynator@csioz.gov.pl 

Statystyka publiczna
SSOZ

  • tel. +48 22 597-09-23,
  •       +48 22 597-09-28,
  •       +48 22 597-09-29,
  •       +48 22 597-09-61

INFOLINIA CSIOZ

tel. 19 457

Kontakt dla mediów


e-mail: media@csioz.gov.pl 

Zamówienia publiczne

tel. +48 22 597-09-53

Kadry

tel. +48 22 597-09-45
kadry@csioz.gov.pl 

Księgowość

tel. +48 22 203-27-55

International cooperation

For information about the National Center for Healthcare Information System programs and services,
please send us an e-mail:international@csioz.gov.pl 

Projekty / Systemy

Nazwa projektu/systemu

Adres e-mail

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)

System Monitorowania Kształcenia (SMK)

System Monitorowania Zagrożeń (SMZ)

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (SEZOZ)

Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)

System Obsługi List Refundacyjnych (SOLR)

System Informatyczny Rezydentur (SIR)

Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (RJWPRM)

Rejestr Asystentów Medycznych (RAM)