Kontakt

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

DYREKTOR

Marcin Węgrzyniak

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. TELEINFORMATYCZNYCH

Paweł Masiarz

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Kajetan Wojsyk

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. INFORMACJI I WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI

Wojciech Górnik

Kancelaria

tel. +48 22 597-09-59
fax. +48 22 597-09-37                       skrytka ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP

Koordynacja Projektów
Informacyjnych
w Ochronie Zdrowia

koordynator@csioz.gov.pl 

Statystyka publiczna
SSOZ

tel. +48 22 597-09-25
fax +48 22 597-09-12

Kontakt dla mediów


tel. +48 22 597-09-83
e-mail: media@csioz.gov.pl 

Zamówienia publiczne

tel. +48 22 597-09-53

Kadry

tel. +48 22 597-09-45
kadry@csioz.gov.pl 

Księgowość

tel. +48 22 203-27-55

Projekty / Systemy

Nazwa projektu/systemu

Nr telefonu

Adres e-mail

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)

 • 22 597 09 76
 • 22 203 27 66

System Monitorowania Kształcenia (SMK)

 • 22 597 09 21
 • 22 492 50 19
 • 22 597 09 80

System Monitorowania Zagrożeń (SMZ)

22 597 09 26

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (SEZOZ)

 • 22 597 09 76
 • 22 597 09 76

Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)

22 597 09 67

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)

22 597 09 92

System Obsługi List Refundacyjnych (SOLR)

 • 22 203 27 66
 • 22 597 09 76

e-GATE

 • 22 597 09 76
 • 22 203 27 66

System Informatyczny Rezydentur (SIR)

22 597 09 26

Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (RJWPRM)

 • 22 492 50 05
 • 22 597 09 76