Kontakt

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

DYREKTOR

Marcin Węgrzyniak

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. TELEINFORMATYCZNYCH

Paweł Masiarz

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Kajetan Wojsyk

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. INFORMACJI I WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI

Wojciech Górnik

Kancelaria

tel. +48 22 597-09-59
fax. +48 22 597-09-37                       skrytka ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP

Koordynacja Projektów
Informacyjnych
w Ochronie Zdrowia

tel. +48 22 597-09-50
koordynator@csioz.gov.pl 

Statystyka publiczna
SSOZ

tel. +48 22 597-09-25
fax +48 22 597-09-12

Administrator techniczny RPWDL

tel. +48 22 597-09-76
fax +48 22 203-27-66
rpwdl@csioz.gov.pl 

Kontakt dla mediów


tel. +48 22 597-09-83
e-mail: media@csioz.gov.pl 

Zamówienia publiczne

tel. +48 22 597-09-53

Kadry

tel. +48 22 597-09-45
kadry@csioz.gov.pl 

Księgowość

tel. +48 22 203-27-55