Kontakt

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

DYREKTOR

Marcin Węgrzyniak

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. TELEINFORMATYCZNYCH

Paweł Masiarz

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Kajetan Wojsyk

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. INFORMACJI I WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI

Wojciech Górnik

Kancelaria

tel. +48 22 597-09-59
fax. +48 22 597-09-37                       skrytka ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP

Koordynacja Projektów
Informacyjnych
w Ochronie Zdrowia

koordynator@csioz.gov.pl 

Statystyka publiczna
SSOZ

tel. +48 22 597-09-25
fax +48 22 597-09-12

Kontakt dla mediów


tel. +48 22 597-09-83
e-mail: media@csioz.gov.pl 

Zamówienia publiczne

tel. +48 22 597-09-53

Kadry

tel. +48 22 597-09-45
kadry@csioz.gov.pl 

Księgowość

tel. +48 22 203-27-55

Nazwa projektu/systemu

Nr telefonu

Adres e-mail

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)

22 597 09 76
22 203 27 66

System Monitorowania Kształcenia (SMK)

22 597 09 21
22 492 50 19
22 597 09 80

System Monitorowania Zagrożeń (SMZ)

22 597 09 26

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (SEZOZ)

22 597 09 76
22 597 09 76

Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)

22 597 09 67

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)

22 597 09 92

System Obsługi List Refundacyjnych (SOLR)

22 203 27 66
22 597 09 76

e-GATE

22 597 09 76
22 203 27 66

System Informatyczny Rezydentur (SIR)

22 597 09 26

Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (RJWPRM)

22 492 50 05
22 597 09 76