Biuletyn Informacyjny CSIOZ wydanie dziesiąte- dodatek specjalny POISS