Lista wydarzeń

 • Warsztaty organizowane 20 marca br. przez Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych związane są z realizacją projektu „Pomorskie e-Zdrowie".

  Główne tematy omawiane podczas warsztatów to interoperacyjność systemów przetwarzających EDM, a także wykorzystanie powszechnie znanych i uznawanych standardów wymiany oraz zapisu danych.

 • W dniach 9-11 marca br., pod hasłem „Znacznie więcej niż medycyna“, odbywać się będzie II Kongres Wyzwań Zdrowotnych. Towarzyszył mu będzie Śląski Dzień Zdrowia. 

  Na program II edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych składa pięć ścieżek tematycznych: polityka zdrowotna, finanse i zarządzanie, terapie, nowe technologie oraz edukacja.

  CSIOZ w sesji o e-Zdrowiu zaprezentuje stan prac projektów centralnych oraz weźmie udział w dyskusji nt.

 • Tegoroczna edycja konferencji Computerworld Państwo 2.0 odbędzie się w dniach 2-3 marca w Warszawie. 

  Pierwszy dzień konferencji Państwo 2.0 poświęcony będzie wprowadzanym zmianom w informatyzacji państwa, strategii do 2020 r. oraz najważniejszym rządowym projektom IT, stanowiącym podstawy do tworzenia i popularyzacji e-usług publicznych. Drugi dzień skoncentruje się na zastosowaniach technologii informatycznych w sektorach, których kierunki rozwoju są powiązane z polityką państwa.

 • W dniach 21-24 listopada 2016 r. organizowana jest szósta edycja Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt.:„Prawne, medyczne i psychospołeczne uwarunkowania zdrowia psychicznego oraz wykluczenia osób poddanych izolacji penitencjarnej".

  Konferencja poświęcona najważniejszym problemom współczesnej medycyny.

  Przedstawiciel CSIOZ weźmie udział w sesji dotyczącej problemów w psychiatrii więziennej, gdzie przedstawi prezentacje na temat "Zastosowania telemedycyny w psychiatrii".

 • Konferencja  "Analiza przypadków w pielęgniarstwie" organizowana jest w dniach 18-19 listopada br. w Łodzi.  

  Do udziału w konferencji zaproszeni zostali eksperci, którzy pokażą na konkretnych przypadkach, jak odnaleźć się w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości i nie zagubić istoty pielęgniarstwa i wartości, które towarzyszą tej profesji. 

  Przedstawiciel CSIOZ wygłosi prezentację pn. "Informatyzacja ochrony zdrowia. Kierunki".

 • W dniu 15 listopada 2016 roku w Warszawie Fundacja MY Pacjenci- Razem dla Zdrowia organizuje konferencję poświęconą rejestrowi nowotworów, podczas której zostaną zaprezentowane wyniki raportu pt. "Rejestr nowotworów jako skuteczne narzędzie profilaktyki oraz terapii onkologicznej w Polsce" oraz dobre praktyki z Islandii."

  Przedstawiciel CSIOZ weźmie udział w panelu dyskusyjnym pt.

 • XII edycja Forum Rynku Zdrowia organizowania w dniach 26- 27 października br. w Warszawie to dwudniowa publiczna debata  o obecnym stanie oraz przyszłości systemu ochrony zdrowia w Polsce.

  W Forum uczestniczą m.in. przedstawiciele środowiska medycznego, administracji państwowej i samorządowej oraz menedżerowie placówek medycznych. 

  W sesji tematycznej "Oblicza e-zdrowia.Technologie teleinformacyjne" udział weźmie przedstawiciel CSIOZ, Zastępca Dyrektora ds.

 • W dniu 20 października 2016 r. w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia odbędzie się pierwszy z cyklu warsztatów dla pracowników działów IT podmiotów leczniczych.

 • W dniach 19 i 20 października br. w Warszawie odbędzie się konferencja "Microsoft dla Zdrowia – Cyfrowa Transformacja w Zdrowiu".

  Podczas spotkania eksperci odpowiedzą na pytania, w jaki sposób cyfrowa transformacja może zmienić oblicze służby zdrowia oraz jakie szanse niosą ze sobą zmiany w prawie dotyczące przetwarzania danych medycznych i rozwoju telemedycyny.