OFERTY PRACY

 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:275

  Zastępca kierownika Wydziału Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych

  Ilość etatów: 1

  Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

  poszukuje kandydata na stanowisko:

  Zastępca kierownika

  w Wydziale Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych

  Liczba stanowisk: 1 w wymiarze pełnego etatu

   

  Szczegóły w załączeniu.

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:274

  Analityk systemowy

  Ilość etatów: 2

  Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

  poszukuje kandydatów na stanowisko:

  analityka systemowego

  w Wydziale Rozwoju Systemów Teleinformatycznych

  Liczba stanowisk: 2 w wymiarze pełnego etatu

   

  szczegóły w poniższym pliku:

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:273

  Administrator systemów IT

  Ilość etatów: 1

  Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

  poszukuje kandydata na stanowisko:

  Administratora systemów IT

  w Wydziale Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych

  Liczba stanowisk: 1 w wymiarze pełnego etatu

   

  szczegóły w poniższym pliku:

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:272

  Starszy specjalista w Wydziale Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych

  Ilość etatów: 1

  Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

  poszukuje kandydata na stanowisko:

  starszego specjalisty

  w Wydziale Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych

  Liczba stanowisk: 1 w wymiarze pełnego etatu

   

  szczegóły w poniższym pliku:

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:271

  od Starszego specjalisty do Głównego specjalisty – inżynier sieciowy

  Ilość etatów: 1

  Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

  poszukuje kandydata na stanowisko:

  od Starszego specjalisty do Głównego specjalisty – inżynier sieciowy

  w Wydziale Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych

  Liczba stanowisk: 1 w wymiarze pełnego etatu

   

  szczegóły w poniższym pliku:

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:270

  od Młodszego specjalisty do Głównego specjalisty ds. standaryzacji usług

  Ilość etatów: 1

  Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

  poszukuje kandydata na stanowisko:

  od młodszego specjalisty do głównego specjalisty ds. standaryzacji usług

  w Wydziale Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych

  Liczba stanowisk: 1 w wymiarze pełnego etatu

   

  szczegóły w poniższym pliku:

   

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:269

  Administrator systemów IT

  Ilość etatów: 2

  Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

  poszukuje kandydata na stanowisko:

  Administratora systemów IT

  w Wydziale Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych

  Liczba stanowisk: 2 w wymiarze pełnego etatu


  szczegóły w poniższym pliku:

   

   

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:1

  Praktyki

  Ilość etatów: 1

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przyjmuje na praktyki studentów oraz absolwentów studiów wyższych.

  Procedura:

  • absolwent lub uczelnia kieruje do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • zgłoszenie zostaje przekazane do Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, który podejmuje decyzję w sprawie możliwości odbycia praktyki,
  • po pozytywnej decyzji Dyrektora na realizację praktyki pomiędzy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia a uczelnią lub absolwentem zawierana jest umowa, określająca m.in. prawa i obowiązki stron oraz czas trwania praktyki.

  Zasady praktyk studenckich:

  • praktyki są bezpłatne,
  • praktyki organizowane są w ciągu całego roku,
  • Centrum zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów do odbycia praktyki,
  • czas trwania praktyk nie może przekroczyć 3 miesięcy,
  • tygodniowy wymiar czasu praktyk nie może być wyższy niż 40 godzin,
  • Centrum zobowiązuje się do zapewnienia praktykantowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • praktykant zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Centrum,
  • głównym celem praktyk jest zapoznanie studentów/absolwentów ze specyfiką pracy w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
  • umowa o praktykę może być rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie,
  • Centrum wydaje studentowi na jego wniosek zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

  Miejsce składania dokumentów:

  Wniosek i inne dokumenty należy przesyłać na adres kadry@csioz.gov.pl 

  lub na adres siedziby Centrum:
  ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 597-09-45

  Wniosek o odbycie praktyk można także składać za pomocą formularza elektronicznego za pośrednictwem ePUAP.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
  Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu koniecznym do realizacji umowy. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127 poz. 1052). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Aplikuj