Praca - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

OFERTY PRACY

 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:471

  O młodszego specjalisty do głównego specjalisty w Wydziale Informacji i Promocji – WKPS.OP.WIP.138.2019

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Realizacja działań informacyjno-promocyjnych, w szczególności:

   1. pisanie i redagowanie tekstów informacyjnych, artykułów, notatek prasowych oraz  komunikatów na potrzeby komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
   2. obsługa kanałów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w tym media społecznościowe,
   3. współpraca z mediami,
   4. kompleksowa organizacja udziału CSIOZ i jego przedstawicieli w debatach, konferencjach, kongresach, forach itp.,
   5. organizacja własnych wydarzeń o charakterze informacyjno-promocyjnym,
   6. współpraca z dostawcami produktów i usług związanych z realizacją działań informacyjno-promocyjnych.

  2. Przygotowanie i prowadzenie postępowań w trybie zamówień publicznych w celu realizacji zaplanowanych działań informacyjno-promocyjnych CSIOZ.
  3. Nadzór nad prawidłową realizacją i rozliczaniem podpisanych umów z wykonawcami na realizację działań informacyjno-promocyjnych w tym kampanii informacyjnych.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Znajomość prawa zamówień publicznych.
  2. Biegła znajomość języka angielskiego – na poziomie min. B2.
  3. Umiejętność pracy zespołowej.
  4. Umiejętność samodzielnego wykonywania zadań i odpowiedzialność za ich efekty.
  5. Umiejętność pracy pod presją czasu.
  6. Otwartość na nowe wyzwania.
  7. Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Główny specjalista Wyższe 5
  Starszy specjalista Wyższe 3
  Starszy specjalista Średnie 5
  Specjalista Wyższe 2
  Specjalista Średnie 4
  Młodszy specjalista Wyższe 0
  Młodszy specjalista Średnie 2

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  1. Wykształcenie wyższe (preferowany kierunek związany z dziennikarstwem, Public Relations, komunikacją społeczną).
  2. Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pisaniu i redagowaniu treści informacyjnych (notatki prasowe, komunikaty, informacje, odpowiedzi na zapytania dziennikarskie).
  3. Doświadczenie w zarządzaniu treścią na portalach internetowych i na profilach w mediach społecznościowych.
  4. Doświadczenie w pracy w obszarze komunikacji i promocji (organizacja wydarzeń wewnętrznych i zewnętrznych, prowadzenie działań informacyjnych).
  5. Znasz procesy w ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem informatyzacji w obszarze ochrony zdrowia.
  6. Umiesz zachować się w sytuacjach stresujących i nieprzewidywalnych.
  7. Jesteś sumienny i zaangażowany.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów: do 17 listopada 2019 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.WIP.138.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:470

  Od młodszego specjalisty do głównego specjalisty – obszar SAS – WKPS.OP.WSA.137.2019

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Utrzymanie i konfigurowanie środowisk SAS.
  2. Udział w opracowywaniu architektury rozwiązań opartych o rozwiązania SAS.
  3. Zarządzanie użytkownikami środowiska SAS.
  4. Pomoc dla innych użytkowników środowiska SAS

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie minimum średnie.
  2. Doświadczenie w administracji platformą SAS.
  3. Umiejętność instalacji i konfiguracji środowisk SAS.
  4. Znajomość języka SAS 4GL.
  5. Znajomość środowisk Linux.
  6. Znajomość relacyjnych baz danych (PostgreSQL, MySQL) oraz języka SQL.
  7. Umiejętność pracy w zespole.
  8. Zdolność do logicznego i szybkiego myślenia.
  9. Umiejętność podejmowania decyzji.
  10. Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Młodszy specjalista Wyższe 0
  Młodszy specjalista Średnie 1
  Specjalista Wyższe 2
  Specjalista Średnie 4
  Starszy specjalista Wyższe 3
  Starszy specjalista Średnie 5
  Główny specjalista Wyższe 5
  Główny specjalista Średnie 8

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  1. Co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.
  2. Doświadczenie w pracy z systemami informatycznymi.
  3. Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.
  4. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
  5. Jesteś osobą kreatywną i terminowo wykonujesz zadania.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl  (w zakładce: praca),

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów: do 17 listopada  2019 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.WSA.137.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:459

  Od specjalisty do głównego specjalisty w Wydziale Wsparcia Finansowego – WKPS.OP.WWF.127.2019

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Utrzymywanie harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów realizowanych przez CSIOZ.
  2. Sporządzanie wkładu do odpowiednich planów finansowych Centrum w zakresie zadań związanych z realizacją projektów prowadzonych przez CSIOZ.
  3. Współpraca z wykonawcami zewnętrznymi, weryfikacja i monitorowanie zgodności realizacji zadań z podpisaną umową wykonawczą w zakresie spraw finansowych.
  4. Rozliczanie projektów, w tym sporządzanie wniosków o płatność.
  5. Bieżąca współpraca z instytucjami zaangażowanymi w realizację projektów.
  6. Współpraca z Wydziałem Finansowo-Księgowym Centrum w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o finansach publicznych.
  7. Przygotowywanie i poprawa analiz finansowych i ekonomicznych projektów współfinansowanych ze środków UE.
  8. Przygotowywanie i weryfikacja budżetów projektów oraz dokumentacji związanej z planowanymi do realizacji projektami w zakresie ochrony zdrowia.

  Dołącz do nas, jeśli:

  1. Co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie budżetowania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
  2. Umiejętność pracy w zespole.
  3. Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  główny specjalista wyższe 5
  główny specjalista średnie 8
  starszy specjalista wyższe 3
  starszy specjalista średnie 5
  specjalista wyższe 2
  specjalista średnie 4

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  1. Doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji projektowej w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej, w projektach planowanych do realizacji lub realizowanych w ramach środków UE.
  2. Komunikatywną znajomość języka angielskiego.
  3. Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych, z krótkimi terminami realizacji zadań.
  4. Umiejętność logicznego i kreatywnego myślenia.
  5. Znajomość zagadnień związanych z projektami realizowanymi w zakresie ochrony zdrowia.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
  3. za pośrednictwem portalu pracuj.pl

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów: do 22 listopada 2019 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.WWF.127.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:458

  Od młodszego do głównego specjalisty-DevOps Engineer w Wydziale Rozwoju i Utrzymania Aplikacji - DevOps – WKPS.OP.WRUAD.120.2019

  Liczba etatów: 2

  Zakres Twoich zadań:

  1. Development, rozwój i utrzymanie w ramach innowacyjnych projektów w ochronie zdrowia.
  2. Udział w każdej fazie projektu: od analizy poprzez wdrożenie po utrzymanie.
  3. Code Review.
  4. Refactoring.
  5. Analiza bieżących problemów systemowych i wydajnościowych.
  6. Utrzymanie i rozwój środowiska CI/CD.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie wyższe lub średnie.
  2. Minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku DevOps Engineer.
  3. Znajomość Jenkins’a na poziomie administracyjnym oraz rozwojowym.
  4. Znajomość i umiejętność́ wdrożenia narzędzi służących do zarzadzania konfiguracji: Ansible, Puppet, Chef lub podobne.
  5. Umiejętności z obszaru środowisk do zarządzania kontenerami: Docker, Kubernetes, OpenShift.
  6. Znajomość́ narzędzi wspomagających procesy CI/CD: Bitbucket, Sonarqube, Artifactory w zakresie ich integracji, utrzymania i rozwoju.
  7. Doświadczenie w pracy z użyciem chmury obliczeniowej.
  8. Znajomość́ na co najmniej dobrym poziomie jednego z języków skryptowych (Perl, Python).
  9. Doświadczenie w pracy z narzędziami monitorującymi np.: Zabbix, Nagios.
  10. Umiejętność́ w tworzeniu dokumentacji technicznej i utrzymaniowej.
  11. Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Główny DevOps Engineer wyższe 5
  Główny DevOps Engineer średnie 8
  Starszy DevOps Engineer wyższe 3
  Starszy DevOps Engineer średnie 5
  DevOps Engineer wyższe 2
  DevOps Engineer średnie 4
  Młodszy DevOps Engineer wyższe 0
  Młodszy DevOps Engineer średnie 2

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  1. Posiadasz umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne.
  2. Posiadasz samodzielność́ w zdobywaniu potrzebnych informacji.
  3. Posiadasz umiejętność pracy pod presją czasu.
  4. Jesteś sumienny i zaangażowany.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów: do 30.11.2019 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.WRUAD.120.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:457

  Od młodszego specjalisty do głównego specjalisty w Wydziale Rozwoju i Utrzymania Aplikacji-DevOps - Java Developer – WKPS.OP.WRUA.119.2019

  Liczba etatów: 4

  Zakres Twoich zadań:

  1. Development w ramach innowacyjnych projektów w ochronie zdrowia.
  2. Udział w fazach analizy, projektowania i testów.
  3. Code review.
  4. Refactoring.
  5. Analiza bieżących problemów systemowych i wydajnościowych w aktualnych systemach.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Bardzo dobrą znajomość języka Java.
  2. Minimum roczne doświadczenie w tworzeniu oprogramowania w technologii Java.
  3. Znajomość systemów kontroli wersji (BitBucket).
  4. Dobrą znajomość technologii: Spring Framework, Spring Boot.
  5. Wykształcenie wyższe lub średnie.
  6. Dobrą organizację pracy.
  7. Umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne.
  8. Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Główny specjalista wyższe 5
  Główny specjalista średnie 8
  Starszy specjalista wyższe 3
  Starszy specjalista średnie 5
  Specjalista wyższe 2
  Specjalista średnie 4
  Młodszy specjalista wyższe 0
  Młodszy specjalista średnie 2

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  1. Masz umiejętności praktycznego wykorzystania zasad czystego kodu (SOLID, DRY) oraz znajomość dobrych praktyk programistycznych (TDD, BDD).
  2. Posiadasz znajomość metodyki DevOps.
  3. Posiadasz znajomość technologii frontendowych (HTML, CSS, JS, JQuery).
  4. Posiadasz znajomość Redis, MySQL, PostgreSQL, Jenkins, JUnit.
  5. Posiadasz umiejętność pracy pod presją czasu.
  6. Jesteś sumienny i zaangażowany.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
   bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów: do 30 listopada 2019 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.WRUA.119.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:455

  Od specjalisty do głównego specjalisty testów bezpieczeństwa w Departamencie Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych – WKPS.OP.DB.125.2019

  Liczba etatów: 2

  Opis stanowiska / realizowane zadania

  1. Przeprowadzanie audytów i testów bezpieczeństwa, w szczególności aplikacji i systemów biznesowych zgodnie z przyjętymi standardami i metodykami.
  2. Przeprowadzanie testów penetracyjnych sieci i infrastruktury teleinformatycznej.
  3. Przeprowadzanie audytów konfiguracji i opracowywanie zaleceń.
  4. Przeprowadzanie testów socjotechnicznych.
  5. Wdrażanie nowych usług i rozwiązań bezpieczeństwa.
  6. Monitorowanie trendów w bezpieczeństwie IT, nowych narzędzi i zagrożeń.

  Wymagania

  1. Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w realizacji testów bezpieczeństwa IT.
  2. Znajomość metodyk i standardów wykonywania testów bezpieczeństwa (OWASP, OSSTMM, ISSAF).
  3. Znajomość narzędzi do przeprowadzania testów bezpieczeństwa (np. Kali Linux, Burp Suite, Metasploit, nmap, Nessus, Nexpose itd.).
  4. Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem aplikacji WWW, Web Service, sieci komputerowych i protokołu TCP/IP.
  5. Wysokie umiejętności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole.
  6. Umiejętność dokumentowania i samodzielnego prezentowania wyników pracy.
  7. Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  główny specjalista wyższe 5
  główny specjalista średnie 8
  starszy specjalista wyższe 3
  starszy specjalista średnie 5
  specjalista wyższe 2
  specjalista średnie 4

  Dodatkowe atuty

  1. Certyfikat z obszaru bezpieczeństwa (preferowane certyfikaty wydane przez EC-Council, Offensive Security, ISeCom, ISC2, ISSACA).
  2. Znajomość środowisk mobilnych i metod ich testowania.
  3. Znajomość języków skryptowych (takich jak bash, perl, python).
  4. Doświadczenie w testowaniu API SOAP oraz REST.
  5. Doświadczenie w analizach złośliwego oprogramowania.
  6. Doświadczenie w przeprowadzaniu analizy powłamaniowej.

  Oferujemy

  • Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od posiadanego doświadczenia i umiejętności.
  • Pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę.
  • Pakiet świadczeń socjalnych obejmujący m.in. atrakcyjne warunki korzystania z pakietu medycznego, ubezpieczenia grupowego.
  • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tkę”.
  • Dla najlepszych premie uznaniowe.
  • Możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów do dnia 30.11.2019 r.

  Pozostałe informacje

  1. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie w wybranymi Kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.DB.125.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:456

  Specjalista ds. zarządzania tożsamoscią w Departamencie Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych – WKPS.OP.DB.124.2019

  Liczba etatów: 1

  Opis stanowiska / realizowane zadania

  1. Analiza, projektowanie i inwentaryzacja procesu zarządzania dostępami, w tym inwentaryzacja ról i uprawnień w systemach.
  2. Budowanie uprawnień opartych o przyjęty w CSIOZ model.
  3. Koordynacja prac nad wdrożeniem, utrzymaniem i rozwojem systemu IDM/IAM (Identity & Access Management).
  4. Weryfikacja zasadności udzielanych uprawnień.
  5. Identyfikacja nieprawidłowo wykorzystywanych uprawnień.
  6. Realizacja przeglądów kontroli w obszarze zarządzania uprawnieniami.
  7. Automatyzacja działań administracyjnych.
  8. Przygotowywanie wewnętrznych regulacji w zakresie zarządzania uprawnieniami.

  Wymagania

  1. Wykształcenie wyższe o specjalności: informatyka, telekomunikacja i/lub pokrewne.
  2. Minimum roczne doświadczenie w obszarze zarządzania tożsamością oraz co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwa IT.
  3. Znajomość zagadnień z zakresu zarządzania tożsamością i dostępem.
  4. Doświadczenie w administrowaniu, wdrażaniu, konfigurowaniu systemów zarządzania tożsamością (IDM/IAM lub PIM) w oparciu np. o CyberArk.
  5. Wiedza na temat protokołów i komponentów systemów zarządzania tożsamością: SAML, ActiveDirectory/LDAP, MultiFactor Authentication (MFA), Role Based Access Controls (RBCA), Privileged Identity Management (PIM), PKI.
  6. Doskonałe zdolności analityczne i komunikacyjne.
  7. Umiejętność dokumentowania i samodzielnego prezentowania wyników pracy.

  Dodatkowe atuty

  1. Znajomość norm serii ISO 27000.
  2. Praktyczna znajomość zagadnień związanych z administracją systemami operacyjnymi np. Linux/Unix/Windows.
  3. Certyfikat ITIL Operational Support & Analysis (OSA).

  Oferujemy

  • Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od posiadanego doświadczenia i umiejętności.
  • Pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę.
  • Pakiet świadczeń socjalnych obejmujący m.in. atrakcyjne warunki korzystania z pakietu medycznego, ubezpieczenia grupowego.
  • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tkę”.
  • Dla najlepszych premie uznaniowe.
  • Możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia
  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
  3. za pośrednictwem portalu pracuj.pl

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów do 30.11.2019 r.

  Pozostałe informacje

  1. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie w wybranymi Kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.DB.124.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:453

  Ekspert ds. zarządzania ryzykiem i zgodnością w Departamencie Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych – WKPS.OP.DB.123.2019

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Opracowywanie, rozwijanie i aktualizowanie ram zarządzania ryzykiem i zgodnością (GRC) na poziomie organizacyjnym i operacyjnym, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania.
  2. Identyfikacja ryzyk i ocena skuteczności wdrożonych zabezpieczeń.
  3. Opracowywanie planów postępowania z ryzykiem i monitorowanie ich realizacji.
  4. Wsparcie właścicieli biznesowych i kierowników projektów w zakresie zarządzania ryzykiem.
  5. Ocena istniejących polityk i procedur w celu znalezienia słabych punktów.
  6. Systematyczna analiza wewnętrznych źródeł danych na temat braku zgodności (np. wyników kontroli wewnętrznych i zewnętrznych) oraz wypracowywanie nowych metod redukcji ryzyka braku zgodności.
  7. Koordynacja oraz sporządzanie raportów z procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności.
  8. Dbanie o zapewnienie zgodności Centrum z obowiązującymi przepisami prawa, rekomendacjami, kodeksami dobrych praktyk oraz przepisami krajowymi i międzynarodowymi.
  9. Monitorowanie i rekomendowanie dostępności nowych oraz możliwości rozwoju istniejących zabezpieczeń pod kątem efektywności ich zastosowania w Centrum.
  10. Budowanie bazy wiedzy oraz kultury organizacyjnej, rozwijającą świadomość pracowników na temat zarządzania ryzykiem w Centrum.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie wyższe o specjalności: informatyka, ekonomia, zarządzanie lub pokrewne.
  2. Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku.
  3. Doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem i zapewnianiu bezpieczeństwa informacji.
  4. Doświadczenie w opracowywaniu planów postępowania z ryzykiem.
  5. Umiejętność przeprowadzania analizy ryzyka.
  6. Znajomość norm ISO 27001, ISO 27005, ISO 22301, ISO 31000, ISO 29134.
  7. Umiejętność analitycznego myślenia, tworzenia procedur i długofalowego planowania działań.
  8. Znajomość najlepszych praktyk zarządzania ryzykiem i zgodnością.
  9. Doskonałe umiejętności komunikacyjne, zdolność do zbudowania poparcia dla proponowanych rozwiązań.
  10. Umiejętność dokumentowania i samodzielnego prezentowania wyników pracy.
  11. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  1. Certyfikaty poświadczające umiejętności w obszarze zarządzania ryzykiem np. CRISC, ISO 31000 Risk Manager.
  2. Znajomość ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.
  3. za pośrednictwem portalu pracuj.pl

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów: do 30.11 2019 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.DB.123.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:454

  Pełnomocnik ds. zintegrowanego systemu zarządzania w Departamencie Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych – WKPS.OP.DB.122.2019

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Nadzór nad przestrzeganiem Polityki ZSZ wśród pracowników i współpracowników.
  2. Wdrażanie, doskonalenie i utrzymywanie zintegrowanego systemu zarządzania w oparciu o wymagania norm ISO 9001, 22301, 27001.
  3. Przygotowanie, koordynowanie i przeprowadzanie  audytów wewnętrznych w zakresie ZSZ (ISO 9001, ISO 27001).
  4. Opracowywanie i utrzymywanie dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania.
  5. Nadzór nad przeprowadzeniem analizy ryzyka w obszarze ZSZ.
  6. Planowanie i koordynowanie audytów nadzorczych i certyfikujących ZSZ.
  7. Projektowanie, monitorowanie wskaźników skuteczności ZSZ.
  8. Organizacja przeglądów zarządzania, ich dokumentowanie oraz nadzór nad realizacją ustaleń wynikających z tych przeglądów.
  9. Podnoszenie świadomości pracowników i prowadzenie szkoleń w zakresu ZSZ.
  10. Obsługa zdarzeń i incydentów w zakresie bezpieczeństwa informacji.
  11. Określanie obowiązującego poziomu jakości i niezawodności usług.
  12. Opiniowanie dokumentów wewnętrznych na zgodność z obowiązującym ZSZ.
  13. Analizowanie architektury bezpieczeństwa i wskazywanie obszarów wymagających poprawy.
  14. Opiniowanie umów oraz aktów prawnych w zakresie niezbędnych wymagań bezpieczeństwa.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie wyższe – preferowane o specjalności: informatyka, zarządzanie.
  2. Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku.
  3. Doświadczenie w analizie ryzyka i zapewnienia bezpieczeństwa informacji.
  4. Znajomość serii norm ISO 27000, 9001, w szczególności biegła znajomość ISO 27001.
  5. Umiejętność analitycznego myślenia, tworzenia procedur i długofalowego planowania działań.
  6. Doskonałe umiejętności komunikacyjne, zdolność do zbudowania poparcia dla proponowanych rozwiązań.
  7. Umiejętność dokumentowania i samodzielnego prezentowania wyników pracy.
  8. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  1. Uprawnienia audytora wiodącego ISO 9001, ISO 22301, ISO 27001.
  2. Doświadczenie w opracowywaniu planów ciągłości działania (w tym DRP) oraz scenariuszy awaryjnych.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.
  3. za pośrednictwem portalu pracuj.pl

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów: do 30 listopad 2019 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.DB.122.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:452

  Od specjalisty do głównego specjalisty ds. ciągłości działania w Departamencie Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych – WKPS.OP.DB.121.2019

  Liczba etatów: 2

  Zakres Twoich zadań:

  1. Opracowywanie i utrzymywanie planów ciągłości działania (BCP).
  2. Analiza ryzyka pod kątem zagrożeń dla ciągłości działania biznesu.
  3. Monitorowanie i skuteczne reagowanie w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych.
  4. Planowanie, opracowywanie i realizacja testów planów ciągłości działania i zarządzania kryzysowego.
  5. Realizowanie zadań z zakresu utrzymania ciągłości działania.
  6. Podnoszenie świadomości pracowników i prowadzenie szkoleń w zakresie utrzymania ciągłości działania.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie wyższe o specjalności: informatyka, telekomunikacja i/lub pokrewne.
  2. Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku.
  3. Doświadczenie w analizie ryzyka i zapewnienia bezpieczeństwa informacji.
  4. Doświadczenie w opracowywaniu planów ciągłości działania (w tym DRP) oraz scenariuszy awaryjnych.
  5. Doświadczenie w zakresie planowania i przeprowadzania testów ciągłości działania dla systemów działających w trybie 24/7/365.
  6. Umiejętność przeprowadzania analiz w ramach BCM (np. BIA).
  7. Znajomość normy serii norm ISO 27000, w szczególności biegła znajomość ISO 22301.
  8. Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  główny specjalista wyższe 5
  główny specjalista średnie 8
  starszy specjalista wyższe 3
  starszy specjalista średnie 5
  specjalista wyższe 2
  specjalista średnie 4

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  1. Umiejętność analitycznego myślenia, tworzenia procedur i długofalowego planowania działań.
  2. Znajomość najlepszych praktyk w budowie i weryfikacji bezpieczeństwa rozwiązań teleinformatycznych.
  3. Doskonałe umiejętności komunikacyjne, zdolność do zbudowania poparcia dla proponowanych rozwiązań.
  4. Uprawnienia audytora wewnętrznego ISO 22301, ISO 27001.
  5. Umiejętność dokumentowania i samodzielnego prezentowania wyników pracy.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów: do 30 listopada 2019r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.DB.121.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:1

  Praktyki

  Liczba etatów: 1

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przyjmuje na praktyki studentów oraz absolwentów studiów wyższych.

  Procedura:

  • absolwent lub uczelnia kieruje do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • zgłoszenie zostaje przekazane do Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, który podejmuje decyzję w sprawie możliwości odbycia praktyki,
  • po pozytywnej decyzji Dyrektora na realizację praktyki pomiędzy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia a uczelnią lub absolwentem zawierana jest umowa, określająca m.in. prawa i obowiązki stron oraz czas trwania praktyki.

  Zasady praktyk studenckich:

  • praktyki są bezpłatne,
  • praktyki organizowane są w ciągu całego roku,
  • Centrum zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów do odbycia praktyki,
  • czas trwania praktyk nie może przekroczyć 3 miesięcy,
  • tygodniowy wymiar czasu praktyk nie może być wyższy niż 40 godzin,
  • Centrum zobowiązuje się do zapewnienia praktykantowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • praktykant zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Centrum,
  • głównym celem praktyk jest zapoznanie studentów/absolwentów ze specyfiką pracy w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
  • umowa o praktykę może być rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie,
  • Centrum wydaje studentowi na jego wniosek zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

  Miejsce składania dokumentów:

  Wniosek i inne dokumenty należy przesyłać na adres kadry@csioz.gov.pl 

  lub na adres siedziby Centrum:
  ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 597-09-45

  Wniosek o odbycie praktyk można także składać za pomocą formularza elektronicznego za pośrednictwem ePUAP.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
  Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu koniecznym do realizacji umowy. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127 poz. 1052). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Aplikuj