OFERTY PRACY

 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:178

  Główny specjalista ds. finansowych w Wydziale Rozwoju Systemów Teleinformatycznych

  Ilość etatów: 1

  Dyrektor
  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

  poszukuje kandydata na stanowisko:

  Głównego specjalisty ds. finansowych

  w Wydziale Rozwoju Systemów Teleinformatycznych

  Wymiar etatu: 1

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  1. Wsparcie Kierownika Projektu P1 w zakresie zarządzania finansowego projektem poprzez m.in.:
  1)    utrzymywanie harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu P1;

  2)    sporządzanie wkładu do odpowiednich planów finansowych Centrum w zakresie Projektu P1;

  3)    monitorowanie budżetu Projektu P1 oraz sporządzanie prognoz wydatków w ramach Projektu P1;

  4)    zapewnienie we współpracy z WFK środków niezbędnych na realizację Projektu P1;

  5)    weryfikację i monitorowanie zgodności realizacji Projektu P1 z podpisaną umową wykonawczą w zakresie spraw finansowych.

  2. Przygotowywanie analiz finansowych i ekonomicznych projektów realizowanych przez CSIOZ, w tym współfinansowanych ze środków UE.

  3. Przygotowywanie budżetów projektów planowanych do realizacji w zakresie ochrony zdrowia.

  4. Bieżąca obsługa spraw finansowych w ramach Wydziału.

  5. Współpraca z WFK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o finansach publicznych.

  6. Utrzymywanie kontaktów z instytucjami zewnętrznymi w zakresie finansowym. 
   

  Wymagane umiejętności:

  1. Wykształcenie wyższe.
  2. Co najmniej 5 letni staż pracy.
  3. Co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie budżetowania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
  4. Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej w co najmniej 2 projektach planowanych do realizacji lub realizowanych w ramach środków UE. 
    

  Umiejętności pożądane:

  1. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
  2. Sumienność, pracowitość, kreatywność, komunikatywność.
  3. Znajomość zagadnień związanych z projektami realizowanymi w zakresie ochrony zdrowia.
  4. Umiejętność pracy w zespole.
    

  Oferujemy:

  1. Pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę.
  2. Wpływ na rozwój usług medycznych w Polsce, ich jakość, a co za tym idzie pośredni wpływ na zdrowie Polaków.
  3. Atrakcyjny system motywacyjny, obejmujący między innymi korzystne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych.
  4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”.
  5. Dla najlepszych premie uznaniowe.
  6. Bogaty pakiet świadczeń socjalnych.
  7. Rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji.
  8. Otoczenie profesjonalnego Zespołu.
  9. Bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
  2. Kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  3. List motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a)    w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kadry@csioz.gov.pl , lub

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,

  - formularz dostępny na stronie internetowej: www.csioz.gov.pl , zakładka: praca, lub

  b)    w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

   

  Termin składania dokumentów: 15 grudnia 2017 r.

   

  Inne informacje:

  Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  WKPS.OP.WRST.65.2017

   

   

   

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:177

  Od Administratora do Głównego specjalisty w Wydziale Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych

  Ilość etatów: 4

  Dyrektor
  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

  poszukuje kandydata na stanowisko:

  od Administratora do Głównego specjalisty

  w Wydziale Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych

  Wymiar etatu: 4

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  1.    Administracja systemami operacyjnymi z rodziny Linux/Windows.

  2.    Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych z rodziny Linux/Windows.

  3.    Inwentaryzacja, planowanie rozwoju i zarządzanie infrastrukturą techniczno-systemową.

  4.    Planowanie i implementacja zmian w architekturze systemu w celu zapewnienia wymaganej dostępności.

  5.    Administracja aplikacjami opartymi o serwery aplikacji i bazy danych.

  6.    Wytwarzanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji.

  7.    Prowadzenie projektów IT w fazie wdrożenia i utrzymania.

  8.    Nadzór nad realizacją umów.

  9.    Wdrażanie nowych rozwiązań.

  10.  Opracowywanie OPZ i SIWZ oraz uczestnictwo w komisjach przetargowych.

  11.  Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie realizowanych prac.

   

  Wymagane umiejętności:

  1.    Umiejętność instalacji, konfiguracji i zaawansowanej administracji systemami operacyjnych z rodziny Linux/Windows.

  2.    Co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy przy administracji systemami operacyjnymi z rodziny Linux/Windows.

  3.    Umiejętność analizowania problemów i znajdowania rozwiązań.

  4.    Zdolność do logicznego i szybkiego myślenia.

  5.    Umiejętność podejmowania decyzji.

  6.    Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.

  7.    Umiejętność pracy w zespole.

  8.    Wykształcenie średnie lub wyższe.

   

  Umiejętności pożądane:

  1.    Umiejętność pisania skryptów.

  2.    Znajomość JIRA.

  3.    Znajomość rozwiązań chmurowych.

  4.    Znajomość języka angielskiego.

  5.    Prawo jazdy kategorii B.

  6.    Dyspozycyjność.

   

  Oferujemy:

  1. Pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę.
  2. Wpływ na rozwój usług medycznych w Polsce, ich jakość, a co za tym idzie pośredni wpływ na zdrowie Polaków.
  3. Atrakcyjny system motywacyjny, obejmujący między innymi korzystne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych.
  4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”.
  5. Dla najlepszych premie uznaniowe.
  6. Bogaty pakiet świadczeń socjalnych.
  7. Rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji.
  8. Otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  9. Bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
  2. Kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  3. List motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
    

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a)    w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kadry@csioz.gov.pl , lub

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,

  - formularz dostępny na stronie internetowej: www.csioz.gov.pl , zakładka: praca, lub

  b)    w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

   

  Termin składania dokumentów: 13 grudnia 2017 r.

   

  Inne informacje:

  Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

   

   WKPS.OP.WEST.64.2017

   

   

   

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:1

  Praktyki

  Ilość etatów: 1

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przyjmuje na praktyki studentów oraz absolwentów studiów wyższych.

  Procedura:

  • absolwent lub uczelnia kieruje do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • zgłoszenie zostaje przekazane do Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, który podejmuje decyzję w sprawie możliwości odbycia praktyki,
  • po pozytywnej decyzji Dyrektora na realizację praktyki pomiędzy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia a uczelnią lub absolwentem zawierana jest umowa, określająca m.in. prawa i obowiązki stron oraz czas trwania praktyki.

  Zasady praktyk studenckich:

  • praktyki są bezpłatne,
  • praktyki organizowane są w ciągu całego roku,
  • Centrum zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów do odbycia praktyki,
  • czas trwania praktyk nie może przekroczyć 3 miesięcy,
  • tygodniowy wymiar czasu praktyk nie może być wyższy niż 40 godzin,
  • Centrum zobowiązuje się do zapewnienia praktykantowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • praktykant zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Centrum,
  • głównym celem praktyk jest zapoznanie studentów/absolwentów ze specyfiką pracy w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
  • umowa o praktykę może być rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie,
  • Centrum wydaje studentowi na jego wniosek zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

  Miejsce składania dokumentów:

  Wniosek i inne dokumenty należy przesyłać na adres kadry@csioz.gov.pl 

  lub na adres siedziby Centrum:
  ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 597-09-45

  Wniosek o odbycie praktyk można także składać za pomocą formularza elektronicznego za pośrednictwem ePUAP.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
  Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu koniecznym do realizacji umowy. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127 poz. 1052). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Aplikuj