Praca - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

OFERTY PRACY

 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:442

  Od młodszego specjalisty do głównego specjalisty w Wydziale Zamówień Publicznych – WKPS.OP.WZP.107.2019

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Prowadzenie i koordynowanie prac związanych z procesem przygotowywania zakupów od momentu identyfikacji potrzeby do momentu złożenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności w zakresie:

   1. analizy składanych potrzeb zakupowych przez komórki organizacyjne Centrum oraz dbanie o terminowość ich realizacji;
   2. ustalania i koordynowania strategii postępowania;
   3. koordynowania procesu ustalenia opisu przedmiotu zamówienia;
   4. rozeznania rynku w zakresie przedmiotu zamówienia;
   5. ustalenia wartości szacunkowej zamówienia;
   6. ustalenia trybu udzielenia zamówienia publicznego;
   7. ustalenia źródeł finansowania zamówienia w celu zabezpieczenia środków na realizację zamówienia;
   8. udziału w pracach komisji przetargowej oraz wspierania prac związanych z udzieleniem zamówienia publicznego.

  2. Współpraca z innym wydziałami w przygotowywaniu wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.
  3. Współpraca przy sporządzaniu planu zamówień publicznych.
  4. Udział w realizacji bieżących spraw Wydziału Zamówień Publicznych.

  Dołącz do nas, jeśli:

  1. Posiadasz doświadczenie praktyczne obejmujące pracę przy procesie udzielania zamówienia publicznego.
  2. Posiadasz znajomość prawa krajowego i unijnego w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
  3. Posiadasz umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego MS Office.
  4. Potrafisz pracować w zespole.
  5. Samodzielnie wykonujesz zadania.
  6. Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  główny specjalista wyższe 5
  główny specjalista średnie 8
  starszy specjalista wyższe 3
  starszy specjalista średnie 5
  specjalista wyższe 2
  specjalista średnie 4
  młodszy specjalista wyższe 0
  młodszy specjalista średnie 2

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  1. Posiadasz doświadczenie praktyczne w zakresie sporządzania opisów przedmiotu zamówienia.
  2. Posiadasz doświadczenie przy realizacji zamówień publicznych w obszarze IT.
  3. Posiadasz umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.
  4. Znasz na poziomie komunikatywnym język angielski.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów: do 8 października 2019 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.WZP.107.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:441

  Od młodszego specjalisty do głównego specjalisty – Java Developer w Wydziale Rozwoju Systemów Teleinformatycznych – WKPS.OP.WRST.110.2019

  Liczba etatów: 2

  Zakres Twoich zadań:

  1. Development w ramach innowacyjnych projektów w ochronie zdrowia.
  2. Udział w fazach analizy, projektowania i testów.
  3. Code review.
  4. Refactoring.
  5. Analiza bieżących problemów systemowych i wydajnościowych w aktualnych systemach.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Bardzo dobrą znajomość języka Java.
  2. Minimum roczne doświadczenie w tworzeniu oprogramowania w technologii Java.
  3. Znajomość systemów kontroli wersji (BitBucket).
  4. Dobrą znajomość technologii: Spring Framework, Spring Boot.
  5. Wykształcenie wyższe lub średnie.
  6. Dobrą organizację pracy.
  7. Umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne.
  8. Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Główny specjalista wyższe 5
  Główny specjalista średnie 8
  Starszy specjalista wyższe 3
  Starszy specjalista średnie 5
  Specjalista wyższe 2
  Specjalista średnie 4
  Młodszy specjalista wyższe 0
  Młodszy specjalista średnie 2

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  1. Masz umiejętności praktycznego wykorzystania zasad czystego kodu (SOLID, DRY) oraz znajomość dobrych praktyk programistycznych (TDD, BDD).
  2. Posiadasz znajomość metodyki DevOps.
  3. Posiadasz znajomość technologii frontendowych (HTML, CSS, JS, JQuery).
  4. Posiadasz znajomość Redis, MySQL, PostgreSQL, Jenkins, JUnit.
  5. Posiadasz umiejętność pracy pod presją czasu.
  6. Jesteś sumienny i zaangażowany.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów: do 24 września 2019 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.WRST.110.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:440

  Od młodszego specjalisty do głównego specjalisty – DevOps Engineer w Wydziale Rozwoju Systemów Teleinformatycznych – WKPS.OP.WRST.109.2019

  Liczba etatów: 2

  Zakres Twoich zadań:

  1. Development, rozwój i utrzymanie w ramach innowacyjnych projektów w ochronie zdrowia.
  2. Udział w każdej fazie projektu: od analizy poprzez wdrożenie po utrzymanie.
  3. Code Review.
  4. Refactoring.
  5. Analiza bieżących problemów systemowych i wydajnościowych.
  6. Utrzymanie i rozwój środowiska CI/CD.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Znajomość Jenkins’a na poziomie administracyjnym oraz rozwojowym.
  2. Minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku DevOps Engineer.
  3. Wykształcenie wyższe lub średnie.
  4. Znajomość i umiejętność́ wdrożenia narzędzi służących do zarzadzania konfiguracji: Ansible, Puppet, Chef lub podobne.
  5. Umiejętności z obszaru środowisk do zarządzania kontenerami: Docker, Kubernetes, OpenShift.
  6. Znajomość́ narzędzi wspomagających procesy CI/CD: Bitbucket, Sonarqube, Artifactory w zakresie ich integracji, utrzymania i rozwoju.
  7. Doświadczenie w pracy z użyciem chmury obliczeniowej.
  8. Znajomość́ na co najmniej dobrym poziomie jednego z języków skryptowych (Perl, Python).
  9. Doświadczenie w pracy z narzędziami monitorującymi np.: Zabbix, Nagios.
   Umiejętność́ w tworzeniu dokumentacji technicznej i utrzymaniowej.
  10. Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Główny specjalista wyższe 5
  Główny specjalista średnie 8
  Starszy specjalista wyższe 3
  Starszy specjalista średnie 5
  Specjalista wyższe 2
  Specjalista średnie 4
  Młodszy specjalista wyższe 0
  Młodszy specjalista średnie 2

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  1. Posiadasz umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne.
  2. Posiadasz samodzielność́ w zdobywaniu potrzebnych informacji.
  3. Posiadasz umiejętność pracy pod presją czasu.
  4. Jesteś sumienny i zaangażowany.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: do 30 września 2019r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.WRST.109.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:438

  Od młodszego do głównego analityka systemowego w Wydziale Rozwoju Systemów Teleinformatycznych – WKPS.OP.WRST.105.2019

  Liczba etatów: 3

  Zakres Twoich zadań:

  1. Kontakt z klientami zewnętrznymi, pozyskiwanie i przeprowadzanie analiz systemowych oraz analiz dotyczących projektowanych rozwiązań informatycznych.
  2. Analiza i modelowanie procesów systemowych.
  3. Przygotowywanie przypadków użycia i scenariuszy przypadków użycia.
  4. Tworzenie specyfikacji wymagań oraz definiowanie systemowego zakresu projektu.
  5. Prezentacja funkcjonalności rozwiązań dla klientów.
  6. Zarządzanie kolejnymi wydaniami systemów, w tym organizacja i koordynacja testów.
  7. Weryfikacja funkcjonalności rozwiązania w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami systemowymi.
  8. Opracowywanie i wycena rozwiązań informatycznych.
  9. Wsparcie testów akceptacyjnych rozwiązania (UAT).
  10. Wsparcie i udział w procesie wdrażania rozwiązań.
  11. Współpraca z podwykonawcami zewnętrznymi.
  12. Współpraca z interesariuszami projektów.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku informatycznym lub pokrewnym.
  2. Min. 2-letnie doświadczenie w analizie wymagań systemowych.
  3. Min. 2-letnie doświadczenie w modelowaniu procesów systemowych.
  4. Umiejętność modelowania procesów za pomocą notacji np. BPMN, UML.
  5. Doświadczenie w zbieraniu i analizie wymagań użytkowników.
  6. Praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia aplikacji i dokumentowania wymagań.
  7. Komunikatywną znajomość języka angielskiego.
  8. Umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne.
  9. Samodzielność w wykonywaniu zadań.
  10. Dobrą organizację pracy.
  11. Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Młodszy analityk systemowy wyższe 0
  Młodszy analityk systemowy średnie 2
  Analityk systemowy wyższe 2
  Analityk systemowy średnie 4
  Starszy analityk systemowy wyższe 3
  Starszy analityk systemowy średnie 5
  Główny analityk systemowy wyższe 5
  Główny analityk systemowy średnie 8

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  1. Znasz procesy w ochronie zdrowia.
  2. Znasz przepisy prawa dotyczące systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz systemu informacji w ochronie zdrowia.
  3. Znasz system informacji w ochronie zdrowia.
  4. Posiadasz doświadczenie w realizacji projektów, w których wytwarzanie oprogramowania odbywało się w oparciu o metodykę zwinną (Agile BA).
   Znasz narzędzie Entrerprise Architect.
  5. Znasz narzędzie do zarządzania projektami Jira.
  6. Potrafisz pracować pod presją czasu.
  7. Jesteś sumienny i zaangażowany.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • wpływ na rozwój usług medycznych w Polsce, ich jakość, a co za tym idzie pośredni wpływ na zdrowie Polaków,
  • atrakcyjny system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A,
  3. za pośrednictwem portalu pracuj.pl

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów: do 27 września 2019 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.WRST.105.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:1

  Praktyki

  Liczba etatów: 1

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przyjmuje na praktyki studentów oraz absolwentów studiów wyższych.

  Procedura:

  • absolwent lub uczelnia kieruje do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • zgłoszenie zostaje przekazane do Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, który podejmuje decyzję w sprawie możliwości odbycia praktyki,
  • po pozytywnej decyzji Dyrektora na realizację praktyki pomiędzy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia a uczelnią lub absolwentem zawierana jest umowa, określająca m.in. prawa i obowiązki stron oraz czas trwania praktyki.

  Zasady praktyk studenckich:

  • praktyki są bezpłatne,
  • praktyki organizowane są w ciągu całego roku,
  • Centrum zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów do odbycia praktyki,
  • czas trwania praktyk nie może przekroczyć 3 miesięcy,
  • tygodniowy wymiar czasu praktyk nie może być wyższy niż 40 godzin,
  • Centrum zobowiązuje się do zapewnienia praktykantowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • praktykant zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Centrum,
  • głównym celem praktyk jest zapoznanie studentów/absolwentów ze specyfiką pracy w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
  • umowa o praktykę może być rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie,
  • Centrum wydaje studentowi na jego wniosek zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

  Miejsce składania dokumentów:

  Wniosek i inne dokumenty należy przesyłać na adres kadry@csioz.gov.pl 

  lub na adres siedziby Centrum:
  ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 597-09-45

  Wniosek o odbycie praktyk można także składać za pomocą formularza elektronicznego za pośrednictwem ePUAP.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
  Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu koniecznym do realizacji umowy. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127 poz. 1052). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Aplikuj