Praca - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

OFERTY PRACY

 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:347

  GŁÓWNY SPECJALISTA USŁUG BEZPIECZEŃSTWA

  Liczba etatów: 1

  OPIS STANOWISKA/ REALIZOWANE ZADANIA

  1. Wdrażanie i administracja systemami bezpieczeństwa (np. IPS, DLP, Sandbox, WAF, SIEM).

  2. Monitoring ruchu sieciowego, identyfikacja, analiza i reagowanie na potencjalne zagrożenia i incydenty.

  3. Przeprowadzanie analizy ryzyka, zagrożeń i incydentów bezpieczeństwa informacji.

  4. Ocena nowych rozwiązań informatycznych pod kątem zgodności z Polityką bezpieczeństwa Centrum i najlepszymi praktykami.

  5. Monitorowanie bieżących trendów i zagrożeń z obszaru cybersecurity.

   

  WYMAGANIA

  1. Minimum 3 lata doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa IT.

  2. Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym.

  3. Doświadczenie w pracy z systemami klasy SIEM, DLP, IDS/IPS, Web Gateway, Sandbox, Firewall, VPN.

  4. Umiejętność zaprojektowania i zaimplementowania reguł korelacyjnych.

  5. Biegła znajomość protokołów sieciowych: TCP/IP, DNS, HTTP/HTTPS, SMTP, SSL.

  6. Podstawowa znajomość technik ataku na systemy teleinformatyczne.

  7. Umiejętność administracji systemami Linux/Windows.

  8. Programowanie w językach skryptowych (np. perl, bash, python).

  9. Umiejętność szybkiego identyfikowania i rozwiązywania problemów.

  10. Umiejętność dokumentowania i samodzielnego prezentowania wyników pracy.

   

  DODATKOWE ATUTY

  • Certyfikat z obszaru bezpieczeństwa (preferowane certyfikaty wydane przez EC-Council, Offensive Security, ISeCom, ISC2, ISSACA).

   

  OFERUJEMY

  1. Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od posiadanego doświadczenia i umiejętności.

  2. Pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę.

  3. Pakiet świadczeń socjalnych obejmujący m.in. atrakcyjne warunki korzystania z pakietu medycznego, ubezpieczenia grupowego.

  4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tkę”.

  5. Dla najlepszych premie uznaniowe.

  6. Możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

   

  WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do dnia 14 lutego 2019 r.

   

  POZOSTAŁE INFORMACJE

  1. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie w wybranymi Kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  b. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  d. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  e. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  f. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  g. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  h. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  i. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WBST.10.2019

   

   

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:346

  ARCHITEKT BEZPIECZEŃSTWA IT

  Liczba etatów: 1

  OPIS STANOWISKA/ REALIZOWANE ZADANIA

  1. Tworzenie i rozwój architektury referencyjnej w obszarze cyberbezpieczeństwa, w tym wyznaczanie standardów i rozwiązań zgodnie z wymaganiami biznesowymi.

  2. Opracowywanie dokumentacji architektonicznej i analitycznej, w tym specyfikacji funkcjonalnej i niefunkcjonalnej oraz projektów technicznych.

  3. Koordynacja i nadzór nad wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych związanych z systemami zabezpieczeń (IDS, IPS, Firewall, SIEM, EDR, SAST, DLP, DAM, IDM itd.).

  4. Rozwój narzędzi monitorowania bezpieczeństwa sieci infrastrukturalnych i systemów zarządzania incydentami bezpieczeństwa.

  5. Analiza ryzyk związanych z bezpieczeństwem IT, przeglądy i audyty w obszarze bezpieczeństwa IT.

  6. Podnoszenie świadomości pracowników Centrum i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa IT.

   

  WYMAGANIA

  1. Wykształcenie wyższe o specjalności: informatyka, telekomunikacja i/lub pokrewne.

  2. Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym 3 lata na stanowisku architekta
  w obszarze bezpieczeństwa IT.

  3. Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem baz danych, aplikacji, systemów, sieci teleinformatycznych.

  4. Znajomość protokołów sieciowych: TCP/IP, DNS, HTTP/HTTPS, SMTP, SSL.

  5. Znajomość rozwiązań kryptograficznych i zarządzania infrastrukturą klucza publicznego.

  6. Umiejętność doboru rozwiązań i projektowania architektury systemów klasy: AV, DLP, DAM, IDM, IPS/IDS, SIEM.

  7. Umiejętność formułowania i analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych pod kątem bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych oraz ciągłości działania.

  8. Znajomość najlepszych praktyk w budowie i weryfikacji bezpieczeństwa rozwiązań teleinformatycznych.

  9. Doskonałe umiejętności komunikacyjne, zdolność do zbudowania poparcia dla proponowanych rozwiązań.

  10. Umiejętność dokumentowania i samodzielnego prezentowania wyników pracy.

   

  DODATKOWE ATUTY

  • Ogólna znajomość standardów z obszaru bezpieczeństwa IT, w szczególności norm serii ISO 27000, ISO 22301 oraz RODO.
  • Umiejętność posługiwania się ramami architektonicznymi TOGAF oraz modelowania UML, BPMN.
  • Doświadczenie w Cloud Security, blokchain.

   

  OFERUJEMY

  • Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od posiadanego doświadczenia i umiejętności.
  • Pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę.
  • Pakiet świadczeń socjalnych obejmujący m.in. atrakcyjne warunki korzystania
   z pakietu medycznego, ubezpieczenia grupowego.
  • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tkę”.
  • Dla najlepszych premie uznaniowe.
  • Możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

   

  WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl, poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW do dnia 14 lutego 2019 r.

   

  POZOSTAŁE INFORMACJE

  1. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie w wybranymi Kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  b. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  d. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  e. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  f. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  g. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  h. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  i. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WBST.9.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:345

  OD SPECJALISTY DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY TESTÓW BEZPIECZEŃSTWA w Wydziale Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych

  Liczba etatów: 2

  OPIS STANOWISKA / REALIZOWANE ZADANIA

  1. Przeprowadzanie audytów i testów bezpieczeństwa, w szczególności aplikacji i systemów biznesowych zgodnie z przyjętymi standardami i metodykami.

  2. Przeprowadzanie testów penetracyjnych sieci i infrastruktury teleinformatycznej.

  3. Przeprowadzanie audytów konfiguracji i opracowywanie zaleceń.

  4. Przeprowadzanie testów socjotechnicznych.

  5. Wdrażanie nowych usług i rozwiązań bezpieczeństwa.

  6. Monitorowanie trendów w bezpieczeństwie IT, nowych narzędzi i zagrożeń.

   

  WYMAGANIA

  1. Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w realizacji testów bezpieczeństwa IT.

  2. Znajomość metodyk i standardów wykonywania testów bezpieczeństwa (OWASP, OSSTMM, ISSAF).

  3. Znajomość narzędzi do przeprowadzania testów bezpieczeństwa (np. Kali Linux, Burp Suite, Metasploit, nmap, Nessus, Nexpose itd.).

  4. Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem aplikacji WWW, Web Service, sieci komputerowych i protokołu TCP/IP.

  5. Wysokie umiejętności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole.

  6. Umiejętność dokumentowania i samodzielnego prezentowania wyników pracy.

  7. Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
   

  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  główny specjalista wyższe 5
    średnie 8
  starszy specjalista wyższe 3
    średnie 5
  specjalista wyższe 2
    średnie 4

   

  DODATKOWE ATUTY:

  1. Certyfikat z obszaru bezpieczeństwa (preferowane certyfikaty wydane przez EC-Council, Offensive Security, ISeCom, ISC2, ISSACA).

  2. Znajomość środowisk mobilnych i metod ich testowania.

  3. Znajomość języków skryptowych (takich jak bash, perl, python).

  4. Doświadczenie w testowaniu API SOAP oraz REST.

  5. Doświadczenie w analizach złośliwego oprogramowania.

  6. Doświadczenie w przeprowadzaniu analizy powłamaniowej.

   

  OFERUJEMY:

  1. Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od posiadanego doświadczenia i umiejętności.

  2. Pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę.

  3. Pakiet świadczeń socjalnych obejmujący m.in. atrakcyjne warunki korzystania z pakietu medycznego, ubezpieczenia grupowego.

  4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tkę”.

  5. Dla najlepszych premie uznaniowe.

  6. Możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

   

  WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW do dnia 14 lutego 2019 r.

   

  POZOSTAŁE INFORMACJE

  1. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie w wybranymi Kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  b. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  d. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  e. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  f. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  g. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  h. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  i. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WBST.9.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:344

  Od młodszego specjalisty do głównego specjalisty - KUPIEC

  Liczba etatów: 2

  Zakres Twoich zadań:

  1. Prowadzenie i koordynowanie prac związanych z procesem przygotowywania zakupów od momentu identyfikacji potrzeby do momentu złożenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności w zakresie:

  1) ustalania i koordynowania strategii postępowania;

  2) koordynowania procesu ustalenia opisu przedmiotu zamówienia;

  3) rozeznania rynku w zakresie przedmiotu zamówienia;

  4) ustalenia wartości szacunkowej zamówienia;

  5) ustalenia trybu udzielenia zamówienia publicznego;

  6) zabezpieczenia środków na zamówienie;

  7) Udziału w pracach komisji przetargowej oraz wspierania prac związanych z udzieleniem zamówienia publicznego.

  2. Współpraca z innym wydziałami w przygotowywaniu wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.
  3. Współpraca przy sporządzaniu planu zamówień publicznych.
  4. Udział w realizacji bieżących spraw Wydziału Zamówień Publicznych.
   

  Dołącz do nas, jeśli:

  • Posiadasz doświadczenie praktyczne w zakresie sporządzania opisów przedmiotu zamówienia po stronie zamawiającego.
  • Posiadasz praktyczną znajomość prawa krajowego i unijnego w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
  • Posiadasz umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego MS Office.
  • Potrafisz pracować w zespole.
  • Samodzielnie wykonujesz zadania.
  • Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:

   Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
   główny specjalista wyższe 5
     średnie 8
   starszy specjalista wyższe 3
     średnie 5
   specjalista wyższe 2
     średnie 4
   młodszy specjalista wyższe -
     średnie 2

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  • Posiadasz doświadczenie jako Kupiec.
  • Posiadasz doświadczenie przy realizacji zamówień publicznych w obszarze IT.
  • Posiadasz umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.
  • Znasz na poziomie komunikatywnym język angielski.
    

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów: do  14 lutego 2019 r.

   

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

   

  WKPS.OP.WZP. 2.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:343

  Kierownik Wydziału Obsługi Prawnej

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Kierowanie i nadzór nad prawidłową, terminową oraz zgodną z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi realizacją zadań Wydziału Obsługi Prawnej, w szczególności w zakresie:
  1) obsługa prawna Centrum;
  2) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych Centrum;
  3) monitorowanie we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub samodzielnymi stanowiskami pracy zmian i zależności pomiędzy systemami teleinformatycznymi związanymi z działalnością Centrum a przepisami prawa;
  4) opiniowanie projektów aktów prawnych lub założeń projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem Centrum;
  5) opiniowanie w zakresie formalnoprawnej zgodności z przepisami prawa aktów prawnych lub założeń projektów aktów prawnych przygotowanych przez Centrum;
  6) opiniowanie pod względem zgodności z prawem projektów dokumentów przygotowanych w Centrum;
  7) udzielanie porad prawnych w zakresie stosowania przepisów prawnych w działalności Centrum;
  8) sporządzanie lub opiniowanie projektów umów zawieranych przez Centrum;
  9) opiniowanie pod względem formalnoprawnym dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
  10) współpraca z komórkami organizacyjnymi lub samodzielnymi stanowiskami pracy w zakresie działań podejmowanych w związku z realizacją umów zawieranych przez Centrum;
  11) koordynacja działań podejmowanych przez Centrum w zakresie naliczania kar umownych i dochodzenia należności Skarbu Państwa;
  12) koordynowanie spraw dotyczących warunków udzielonych gwarancji bankowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz koordynowanie działań związanych z realizacją tych gwarancji.
  2. Opracowywanie projektów aktów prawnych na potrzeby Ministerstwa Zdrowia w zakresie kompetencji Centrum.
  3. Zarządzanie i organizacja pracy podległego zespołu w sposób gwarantujący efektywną, terminową  i zgodną z obowiązującymi regulacjami prawnymi realizację zadań Wydziału Obsługi Prawnej.
  4. Współpraca z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi w związku z realizacją powierzonych zadań.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie wyższe prawnicze.
  2. Tytuł radcy prawnego.
  3. 5 lat doświadczenia zawodowego.
  4. 2 lata stażu pracy na stanowisku kierowniczym.

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  1. Posiadasz co najmniej roczne doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek sektora finansów publicznych.
  2. Posiadasz doświadczenie w sporządzaniu i opiniowaniu umów z zakresu IT, w tym wdrożeniowych i serwisowych.
  3. Posiadasz doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych i przygotowywaniu rekomendacji odnośnie celowości i zasadności prowadzenia sporów sądowych.
  4. Posiadasz doświadczenie w obsłudze prawnej zamówień publicznych, w tym w prowadzeniu postępowań przed KIO.
  5. Posiadasz doświadczenie w zakresie doradztwa z zakresu prawa pracy, w tym doradztwa kadrowego.
  6. Znasz system informacji w ochronie zdrowia.
  7.Umiesz działać pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.
  8.Jesteś osobą sumienną, pracowitą, kreatywną i komunikatywną.
  9.Umiesz pracować w zespole.

  Oferujemy:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia  oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45
  Termin składania dokumentów: do 25 stycznia 2019 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WOP.6.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:339

  od młodszego specjalisty do głównego specjalisty w Wydziale Zamówień Publicznych

  Liczba etatów: 2

  Zakres Twoich zadań:

  1. Prowadzenie postępowań i koordynowanie prac związanych z procesem udzielania zamówień publicznych, a w szczególności:

  1) Udział w pracach komisji przetargowej;

  2) Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych w każdym trybie wskazanym w ustawie Prawo zamówień publicznych w tym m.in. na potrzeby realizacji kontynuacji Projektu P1 – faza 2;

  3) Publikacja ogłoszeń o zamówieniu i udzieleniu zamówienia na stronie internetowej zamawiającego, w Biuletynie Zamówień Publicznych, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;

  4) Publikacja dokumentacji postępowania na stronie internetowej zamawiającego;

  5) Sporządzanie pism niezbędnych w procesie przeprowadzanych postępowań o zamówienia publiczne m.in. do wykonawców, Krajowej Izby Odwoławczej.

  2. Opiniowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego opracowywanych przez pracowników komórek merytorycznych, w zakresie prawidłowości zastosowanego trybu udzielenia zamówienia publicznego, przeliczenia wartości zamówienia na euro oraz określenia nazwy i kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) w tym m.in. postępowań realizowanych na potrzeby kontynuacji Projektu P1 – faza 2.

  3. Współpraca przy sporządzaniu planu zamówień publicznych.

  4. Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych przekazywanego do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz sprawozdań o udzielonych zamówieniach na potrzeby jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.

  5. Współpraca z innym wydziałami CSIOZ w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

  6. Monitorowanie zmian przepisów z zakresu zamówień publicznych, inicjowanie i opracowywanie projektów zmian przepisów wewnętrznych w celu zagwarantowania zgodności regulacji wewnętrznych z powszechnie obowiązującymi przepisami.

  7. Udział w realizacji bieżących spraw Wydziału Zamówień Publicznych.
   

  Dołącz do nas, jeśli:

  • Posiadasz doświadczenie praktyczne przy realizacji zamówień publicznych po stronie zamawiającego.
  • Posiadasz praktyczną znajomość prawa krajowego i unijnego w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
  • Posiadasz umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego MS Office.
  • Potrafisz pracować w zespole.
  • Samodzielnie wykonujesz zadania.
  • Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:

   Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
   główny specjalista wyższe 5
     średnie 8
   starszy specjalista wyższe 3
     średnie 5
   specjalista wyższe 2
     średnie 4
   młodszy specjalista wyższe -
     średnie 2

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  • Posiadasz doświadczenie przy realizacji zamówień publicznych w obszarze IT.
  • Posiadasz umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.
  • Znasz na poziomie komunikatywnym język angielski.
    

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a)  w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów: do  3 lutego 2019 r.

   

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WZP. 1.2019

   

   

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:1

  Praktyki

  Liczba etatów: 1

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przyjmuje na praktyki studentów oraz absolwentów studiów wyższych.

  Procedura:

  • absolwent lub uczelnia kieruje do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • zgłoszenie zostaje przekazane do Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, który podejmuje decyzję w sprawie możliwości odbycia praktyki,
  • po pozytywnej decyzji Dyrektora na realizację praktyki pomiędzy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia a uczelnią lub absolwentem zawierana jest umowa, określająca m.in. prawa i obowiązki stron oraz czas trwania praktyki.

  Zasady praktyk studenckich:

  • praktyki są bezpłatne,
  • praktyki organizowane są w ciągu całego roku,
  • Centrum zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów do odbycia praktyki,
  • czas trwania praktyk nie może przekroczyć 3 miesięcy,
  • tygodniowy wymiar czasu praktyk nie może być wyższy niż 40 godzin,
  • Centrum zobowiązuje się do zapewnienia praktykantowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • praktykant zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Centrum,
  • głównym celem praktyk jest zapoznanie studentów/absolwentów ze specyfiką pracy w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
  • umowa o praktykę może być rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie,
  • Centrum wydaje studentowi na jego wniosek zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

  Miejsce składania dokumentów:

  Wniosek i inne dokumenty należy przesyłać na adres kadry@csioz.gov.pl 

  lub na adres siedziby Centrum:
  ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 597-09-45

  Wniosek o odbycie praktyk można także składać za pomocą formularza elektronicznego za pośrednictwem ePUAP.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
  Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu koniecznym do realizacji umowy. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127 poz. 1052). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Aplikuj