Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Od młodszego do głównego – DevOps Engineer w Wydziale Rozwoju i Utrzymania Aplikacji w Departamencie Architektury i Usług e-Zdrowia – WKPS.OP. WRUAD.10.2020

Formularz zgłoszeniowy

Dane personalne

CV