Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

CSIOZ w IHE INTERNATIONAL

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przystąpiło do międzynarodowej organizacji IHE International (z ang. Integrating the Healthcare Enterprise).

Celem działań organizacji są prace na rzecz poprawy interoperacyjności systemów informatycznych w ochronie zdrowia. Poprzez dostarczanie specyfikacji, narzędzi oraz usług dla interoperacyjności, IHE International wpływa na poprawę jakości świadczonych usług medycznych.

Organizacja tworzy profile integracyjne opisujące scenariusze wymiany i udostępniania danych, tak aby były one kompatybilne i kompletne.

W działalność IHE zaangażowani są lekarze, podmioty nadzorujące systemy ochrony zdrowia oraz użytkownicy, którzy rozbudowują, testują oraz wdrażają rozwiązania oparte na powszechnie znanych i uznawanych standardach, np. HL7 czy DICOM.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM