Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Pierwsza e-recepta wystawiona i zrealizowana w Siedlcach

Wprowadzanie elektronicznej recepty do polskiej służby zdrowia stało się rzeczywistością. 25 maja w Siedlcach odbyła się inauguracja e-Recepty, w której uczestniczył minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski. Pierwszym pacjentem, któremu wystawiono elektroniczną receptę, był prezydent Siedlec Wojciech Kudelski. Receptę na przepisany przez swojego lekarza rodzinnego lek wykupił w pobliskiej, lokalnej aptece. 

Elektroniczna recepta - to jeden z najbardziej wyczekiwanych elementów zinformatyzowanej ochrony zdrowia. Jest przekazywana pacjentowi za pośrednictwem e-maila, SMS lub jako wydruk informacyjny.

Od lutego trwa pilotaż e-Recepty, w którym bierze udział 6 placówek medycznych i 59 aptek ze Skierniewic, Siedlec oraz powiatu siedleckiego. Po zakończeniu  pilotażu, od września system wystawiania i realizowania e-recept będzie wprowadzany stopniowo na terenie całej Polski.

Korzyści dla pacjentów, lekarzy i farmaceutów

Nowa forma wystawiania i realizowania recept przynosi korzyści przede wszystkim pacjentom. Elektronicznej recepty pacjent nie zgubi ani nie zniszczy. Gdy któregoś z przepisanych leków nie znajdzie w jednej aptece, bez problemu wykupi go w innej – bez konieczności sporządzenia odpisu przez farmaceutę. Wszystkie dane niezbędne do wykupienia leku z e-recepty są dostępne przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP), które każdy pacjent może aktywować na portalu pacjent.gov.pl.

Zniknie problem nieczytelnych recept. Farmaceuci unikną problemów z ich realizacją, a pacjenci nie będą musieli wracać do lekarzy z prośbą o korektę. E-recepta oszczędzi też wielu wizyt przewlekle chorym, cyklicznie zgłaszającym się do lekarzy z prośbą o wypisanie kolejnej recepty na stale przyjmowane leki.

Wystawianie elektronicznych recepty pozwala oszczędzić lekarzowi nawet 30 minut dziennie (dane ze Szwecji), dzięki czemu więcej czasu może on poświęcić na badanie i kontakt z pacjentem. Śledzenie historii przepisanych leków pozwoli też lepiej skoordynować proces leczenia. Wszystkie wystawione danemu pacjentowi e-recepty są do wglądu na Internetowym Koncie Pacjenta, także po ich wykupieniu, dzięki czemu lekarz może lepiej   koordynować proces leczenia, zapobiegać polipragmazji i interakcjom międzylekowym.

Doświadczenia z innych krajów pokazują, że wprowadzenie elektronicznych recept przyniosło oszczędności dzięki zmniejszeniu liczby pomyłek, podniesieniu bezpieczeństwa pacjentów, ograniczeniu biurokracji i uszczelnieniu obrotu lekami.

Tu zrealizujesz e-receptę!

Każda apteka, w której będzie można w czasie pilotażu zrealizować elektroniczną receptę, zostanie oznaczona naklejką. Dla pacjentów, lekarzy i aptek uruchomiono specjalną infolinię, gdzie mogą zgłaszać uwagi związane z funkcjonowaniem programu e-Recepta.

Pacjentom, którzy biorą udział w pilotażu, udostępniono już podstawową wersję IKP – Internetowego Konta Pacjenta. Aby zalogować się do IKP na portalu pacjent.gov.pl, należy najpierw założyć tzw. profil zaufany. Po zalogowaniu i wpisaniu do systemu swojego adresu e-mail i numeru telefonu, pacjent może otrzymywać wystawione e-recepty na urządzeniach mobilnych. 

28 maja (poniedziałek) w Miejskim Domu Kultury w Siedlcach o godz. 16.00 eksperci Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia będą zakładać pacjentom profile zaufane i prezentować funkcje e-recept. Kolejne spotkania z pacjentami odbędą się w najbliższym czasie, również w Skierniewicach.

Szpitale i przychodnie, w których pacjenci jako pierwsi w Polsce mogą otrzymać
e-recepty:

 • Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
 • Centrum Medyczno-Diagnostyczne w Siedlcach
  (siedziby przy: ul. Niedziałka 14, ul. Kleeberga 2, ul. Romanówka 19)
 • Zespół Lekarzy Specjalistów Medica w Siedlcach
 • Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
 • NZOZ JUDYTA w Skierniewicach (siedziby przy: ul. Reymonta 16, ul. Orkana 6).

 

 

Galeria zdjęć

 • od lewej: dyrektor marcin węgrzyniak, minister janusz cieszyński, minister łukasz szumowski, minister marcin czech przy stole prezydialnym
 • minister zdrowia łukasz szumowski przy mównicy podczas wystąpienia
 • uczestnicy konferencji prasowej
 • minister cieszyński podczas wystąpienia przy mównicy
 • od lewej: minister cieszyński, minister szumowski oraz minister czech
 • dyrektor marcin węgrzyniak przy mównicy podczas wystąpienia
 • uczestnicy konferencji prasowej
 • prezydent miasta Siedlce w gabinecie lekarskim podczas wizyty w obecności ministra zdrowia
 • prezydent miasta siedlce realizuje e-receptę

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM