Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Ponowne konsultacje dokumentu „Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców”

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia do ponownych konsultacji dokument pn. „Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców”.

Przedłożony dokument powstał w następstwie nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, w której w art. 8b został wprowadzony obowiązek implementacji minimalnych wymagań w systemach usługodawców. Zgodnie z ustawą wymagania muszą zostać zaimplementowane w ciągu 9 miesięcy od publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Zdrowia. Dokument zawiera ustosunkowanie do dotychczas zgłoszonych uwag oraz zmiany naniesione w dokumencie w wyniku zgłoszonych uwag.

Uwagi należy składać do 31 grudnia 2018 r. do godziny 11:00 zgodnie z załączonym wzorem, przesyłając je do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w postaci edytowalnej na adres  konsultacjeminwymagan@csioz.gov.pl, wpisując w temacie „Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców”.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM