Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Przesunięty termin składania wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów

Informujemy, że na mocy art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 tj.) termin składania wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego (dla lekarzy i lekarzy dentystów), został przesunięty do dnia 1 października 2018 r. do godz. 23.59.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM