Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Zapraszamy do udziału w pierwszym w Polsce Projectathonie e-Recepty

Już 19 marca odbędzie się Projectathon e-Recepty, czyli warsztat poświęcony testom integracyjnym oprogramowania aptecznego i gabinetowego z Systemem P1.
Podczas testów sprawdzana będzie poprawność komunikacji, we wszystkich zaplanowanych transakcjach, pomiędzy Systemem P1 a systemami usługodawców. Testowana będzie również zgodność elektronicznych dokumentów recepty i jej realizacji z Profilami IHE: PRE i DIS oraz HL7 CDA zaimplementowanymi w P1.
Wszystkie testy będą odbywały się ze wsparciem analityków, architektów, programistów
i testerów CSIOZ.

Do udziału w warsztacie zapraszamy dostawców oprogramowania aptecznego oraz gabinetowego, którzy potwierdzili poprawność swojego oprogramowania na środowisku integracyjnym P1.

 • Kiedy: 19-20 marca 2018 r.
 • Gdzie: siedziba CSIOZ (sala 236/237) przy ul. Stanisława Dubois 5A
  w Warszawie
 • Zgłoszenia należy dokonać przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego najpóźniej do 8 marca 2018 r.
 • Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc ważna jest kolejność zgłoszeń, w warsztacie może wziąć udział maksymalnie po dwóch przedstawicieli ze strony dostawcy.

W przypadku pytań organizacyjnych lub merytorycznych dotyczących warsztatu prosimy o kontakt na adres e-mail: projectathon@csioz.gov.pl 

Efektem warsztatów będzie publikacja listy dostawców oprogramowania aptecznego i gabinetowego, którzy uczestniczyli w Projectathonie e-Recepty i skutecznie przeszli testy integracyjne. Udostępnione zostanie też zestawienie z problemami integracyjnymi zidentyfikowanymi podczas testów.

Warunkiem udziału w warsztacie jest:

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z podaniem danych niezbędnych do udostępnienia VPN;
 • posiadanie certyfikatu do potwierdzania transakcji wydanego podczas testów preintegracyjnych;
 • uzyskanie dostępu VPN do środowiska (informacje zostaną przekazane po poprawnym zweryfikowaniu zgłoszenia);
 • posiadanie podpisu elektronicznego potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego niezbędnych do podpisywania e-Recept;
 • zainstalowane dedykowane oprogramowania na własnym komputerze celem zrealizowania scenariuszy testowych (UWAGA: oprogramowanie należy mieć zainstalowane na własnym komputerze celem uniknięcia problemów z ograniczeniem sieci);
 • poprawna integracja swojego oprogramowania na środowisku integracyjnym P1.

Zakres testów jaki będzie realizowany w trakcie Projectathonu
e-Recepty:

Scenariusze testowe dla systemu gabinetowego:

 1. Zapisanie e-Recepty, pakietu e-Recept
 2. Anulowanie e-Recepty
 3. Udostępnianie e-Recepty do realizacji

  1. Odczyt pakietów i e-Recept

 4. Udostępnianie pakietu i e-Recept

  1. Wyszukanie e-Recepty na potrzeby usługodawcy wystawiającego e-Receptę
  2. Odczyt danych dostępowych
  3. Odczyt pakietu e-Recept na podstawie klucza
  4. Odczyt e-Recepty na podstawie klucza

Scenariusze testowe dla systemu aptecznego:

 1. Realizacja e-Recepty

  1. Realizacja e-Recepty
  2. Realizacja e-Recepty farmaceutycznej

 2. Udostępnienie e-Recepty do realizacji

  1. Wyszukiwanie identyfikatorów dokumentów realizacji e-Recept
  2. Odczyt dokumentu realizacji e-Recepty
  3. Odczyt dokumentu e-Recepty z realizacjami i dokumentem anulowania
  4. Odczyt pakietu dokumentów e-Recept z realizacjami i dokumentem anulowania

 3. Anulowanie e-Recepty farmaceutycznej
 4. Przyjęcie/Rezygnacja na realizację e-Recepty na lek recepturowy
 5. Korekta dokumentu realizacji e-Recepty
 6. Zablokowanie/Odblokowanie e-Recepty

Przed rozpoczęciem scenariuszy testowych każdy z uczestników warsztatu będzie musiał zarejestrować swoją aplikację w środowisku testów akceptacyjnych P1.
W ramach wnioskowania o nadanie uprawnień będzie wymagane załączenie do wniosku posiadanych przez Usługodawcę certyfikatów klucza publicznego do komunikacji z systemami e-Zdrowie lub plików CSR (żądanie certyfikacyjne dla certyfikatów do uwierzytelnienia systemu oraz uwierzytelnienia danych). W przypadku aptek i punktów aptecznych wnioski będą składane przez udostępniony w ramach P1 formularz Systemu Obsługi Wniosków (SOW), zaś podmioty wykonujące działalność leczniczą poprzez formularz  w ramach rejestru RPWDL.

Poniżej prezentacja z instrukcją generowania certyfikatu.

Dokumentacja integracyjna dla e-Recepty

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM