Praca - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

OFERTY PRACY

 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:455

  Od specjalisty do głównego specjalisty testów bezpieczeństwa w Departamencie Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych – WKPS.OP.DB.125.2019

  Liczba etatów: 2

  Opis stanowiska / realizowane zadania

  1. Przeprowadzanie audytów i testów bezpieczeństwa, w szczególności aplikacji i systemów biznesowych zgodnie z przyjętymi standardami i metodykami.
  2. Przeprowadzanie testów penetracyjnych sieci i infrastruktury teleinformatycznej.
  3. Przeprowadzanie audytów konfiguracji i opracowywanie zaleceń.
  4. Przeprowadzanie testów socjotechnicznych.
  5. Wdrażanie nowych usług i rozwiązań bezpieczeństwa.
  6. Monitorowanie trendów w bezpieczeństwie IT, nowych narzędzi i zagrożeń.

  Wymagania

  1. Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w realizacji testów bezpieczeństwa IT.
  2. Znajomość metodyk i standardów wykonywania testów bezpieczeństwa (OWASP, OSSTMM, ISSAF).
  3. Znajomość narzędzi do przeprowadzania testów bezpieczeństwa (np. Kali Linux, Burp Suite, Metasploit, nmap, Nessus, Nexpose itd.).
  4. Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem aplikacji WWW, Web Service, sieci komputerowych i protokołu TCP/IP.
  5. Wysokie umiejętności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole.
  6. Umiejętność dokumentowania i samodzielnego prezentowania wyników pracy.
  7. Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  główny specjalista wyższe 5
  główny specjalista średnie 8
  starszy specjalista wyższe 3
  starszy specjalista średnie 5
  specjalista wyższe 2
  specjalista średnie 4

  Dodatkowe atuty

  1. Certyfikat z obszaru bezpieczeństwa (preferowane certyfikaty wydane przez EC-Council, Offensive Security, ISeCom, ISC2, ISSACA).
  2. Znajomość środowisk mobilnych i metod ich testowania.
  3. Znajomość języków skryptowych (takich jak bash, perl, python).
  4. Doświadczenie w testowaniu API SOAP oraz REST.
  5. Doświadczenie w analizach złośliwego oprogramowania.
  6. Doświadczenie w przeprowadzaniu analizy powłamaniowej.

  Oferujemy

  • Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od posiadanego doświadczenia i umiejętności.
  • Pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę.
  • Pakiet świadczeń socjalnych obejmujący m.in. atrakcyjne warunki korzystania z pakietu medycznego, ubezpieczenia grupowego.
  • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tkę”.
  • Dla najlepszych premie uznaniowe.
  • Możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów do dnia 30.11.2019 r.

  Pozostałe informacje

  1. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie w wybranymi Kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.DB.125.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:456

  Specjalista ds. zarządzania tożsamoscią w Departamencie Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych – WKPS.OP.DB.124.2019

  Liczba etatów: 1

  Opis stanowiska / realizowane zadania

  1. Analiza, projektowanie i inwentaryzacja procesu zarządzania dostępami, w tym inwentaryzacja ról i uprawnień w systemach.
  2. Budowanie uprawnień opartych o przyjęty w CSIOZ model.
  3. Koordynacja prac nad wdrożeniem, utrzymaniem i rozwojem systemu IDM/IAM (Identity & Access Management).
  4. Weryfikacja zasadności udzielanych uprawnień.
  5. Identyfikacja nieprawidłowo wykorzystywanych uprawnień.
  6. Realizacja przeglądów kontroli w obszarze zarządzania uprawnieniami.
  7. Automatyzacja działań administracyjnych.
  8. Przygotowywanie wewnętrznych regulacji w zakresie zarządzania uprawnieniami.

  Wymagania

  1. Wykształcenie wyższe o specjalności: informatyka, telekomunikacja i/lub pokrewne.
  2. Minimum roczne doświadczenie w obszarze zarządzania tożsamością oraz co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwa IT.
  3. Znajomość zagadnień z zakresu zarządzania tożsamością i dostępem.
  4. Doświadczenie w administrowaniu, wdrażaniu, konfigurowaniu systemów zarządzania tożsamością (IDM/IAM lub PIM) w oparciu np. o CyberArk.
  5. Wiedza na temat protokołów i komponentów systemów zarządzania tożsamością: SAML, ActiveDirectory/LDAP, MultiFactor Authentication (MFA), Role Based Access Controls (RBCA), Privileged Identity Management (PIM), PKI.
  6. Doskonałe zdolności analityczne i komunikacyjne.
  7. Umiejętność dokumentowania i samodzielnego prezentowania wyników pracy.

  Dodatkowe atuty

  1. Znajomość norm serii ISO 27000.
  2. Praktyczna znajomość zagadnień związanych z administracją systemami operacyjnymi np. Linux/Unix/Windows.
  3. Certyfikat ITIL Operational Support & Analysis (OSA).

  Oferujemy

  • Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od posiadanego doświadczenia i umiejętności.
  • Pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę.
  • Pakiet świadczeń socjalnych obejmujący m.in. atrakcyjne warunki korzystania z pakietu medycznego, ubezpieczenia grupowego.
  • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tkę”.
  • Dla najlepszych premie uznaniowe.
  • Możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia
  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
  3. za pośrednictwem portalu pracuj.pl

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów do 30.11.2019 r.

  Pozostałe informacje

  1. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie w wybranymi Kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.DB.124.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:453

  Ekspert ds. zarządzania ryzykiem i zgodnością w Departamencie Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych – WKPS.OP.DB.123.2019

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Opracowywanie, rozwijanie i aktualizowanie ram zarządzania ryzykiem i zgodnością (GRC) na poziomie organizacyjnym i operacyjnym, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania.
  2. Identyfikacja ryzyk i ocena skuteczności wdrożonych zabezpieczeń.
  3. Opracowywanie planów postępowania z ryzykiem i monitorowanie ich realizacji.
  4. Wsparcie właścicieli biznesowych i kierowników projektów w zakresie zarządzania ryzykiem.
  5. Ocena istniejących polityk i procedur w celu znalezienia słabych punktów.
  6. Systematyczna analiza wewnętrznych źródeł danych na temat braku zgodności (np. wyników kontroli wewnętrznych i zewnętrznych) oraz wypracowywanie nowych metod redukcji ryzyka braku zgodności.
  7. Koordynacja oraz sporządzanie raportów z procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności.
  8. Dbanie o zapewnienie zgodności Centrum z obowiązującymi przepisami prawa, rekomendacjami, kodeksami dobrych praktyk oraz przepisami krajowymi i międzynarodowymi.
  9. Monitorowanie i rekomendowanie dostępności nowych oraz możliwości rozwoju istniejących zabezpieczeń pod kątem efektywności ich zastosowania w Centrum.
  10. Budowanie bazy wiedzy oraz kultury organizacyjnej, rozwijającą świadomość pracowników na temat zarządzania ryzykiem w Centrum.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie wyższe o specjalności: informatyka, ekonomia, zarządzanie lub pokrewne.
  2. Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku.
  3. Doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem i zapewnianiu bezpieczeństwa informacji.
  4. Doświadczenie w opracowywaniu planów postępowania z ryzykiem.
  5. Umiejętność przeprowadzania analizy ryzyka.
  6. Znajomość norm ISO 27001, ISO 27005, ISO 22301, ISO 31000, ISO 29134.
  7. Umiejętność analitycznego myślenia, tworzenia procedur i długofalowego planowania działań.
  8. Znajomość najlepszych praktyk zarządzania ryzykiem i zgodnością.
  9. Doskonałe umiejętności komunikacyjne, zdolność do zbudowania poparcia dla proponowanych rozwiązań.
  10. Umiejętność dokumentowania i samodzielnego prezentowania wyników pracy.
  11. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  1. Certyfikaty poświadczające umiejętności w obszarze zarządzania ryzykiem np. CRISC, ISO 31000 Risk Manager.
  2. Znajomość ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.
  3. za pośrednictwem portalu pracuj.pl

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów: do 30.11 2019 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.DB.123.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:454

  Pełnomocnik ds. zintegrowanego systemu zarządzania w Departamencie Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych – WKPS.OP.DB.122.2019

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Nadzór nad przestrzeganiem Polityki ZSZ wśród pracowników i współpracowników.
  2. Wdrażanie, doskonalenie i utrzymywanie zintegrowanego systemu zarządzania w oparciu o wymagania norm ISO 9001, 22301, 27001.
  3. Przygotowanie, koordynowanie i przeprowadzanie  audytów wewnętrznych w zakresie ZSZ (ISO 9001, ISO 27001).
  4. Opracowywanie i utrzymywanie dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania.
  5. Nadzór nad przeprowadzeniem analizy ryzyka w obszarze ZSZ.
  6. Planowanie i koordynowanie audytów nadzorczych i certyfikujących ZSZ.
  7. Projektowanie, monitorowanie wskaźników skuteczności ZSZ.
  8. Organizacja przeglądów zarządzania, ich dokumentowanie oraz nadzór nad realizacją ustaleń wynikających z tych przeglądów.
  9. Podnoszenie świadomości pracowników i prowadzenie szkoleń w zakresu ZSZ.
  10. Obsługa zdarzeń i incydentów w zakresie bezpieczeństwa informacji.
  11. Określanie obowiązującego poziomu jakości i niezawodności usług.
  12. Opiniowanie dokumentów wewnętrznych na zgodność z obowiązującym ZSZ.
  13. Analizowanie architektury bezpieczeństwa i wskazywanie obszarów wymagających poprawy.
  14. Opiniowanie umów oraz aktów prawnych w zakresie niezbędnych wymagań bezpieczeństwa.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie wyższe – preferowane o specjalności: informatyka, zarządzanie.
  2. Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku.
  3. Doświadczenie w analizie ryzyka i zapewnienia bezpieczeństwa informacji.
  4. Znajomość serii norm ISO 27000, 9001, w szczególności biegła znajomość ISO 27001.
  5. Umiejętność analitycznego myślenia, tworzenia procedur i długofalowego planowania działań.
  6. Doskonałe umiejętności komunikacyjne, zdolność do zbudowania poparcia dla proponowanych rozwiązań.
  7. Umiejętność dokumentowania i samodzielnego prezentowania wyników pracy.
  8. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  1. Uprawnienia audytora wiodącego ISO 9001, ISO 22301, ISO 27001.
  2. Doświadczenie w opracowywaniu planów ciągłości działania (w tym DRP) oraz scenariuszy awaryjnych.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.
  3. za pośrednictwem portalu pracuj.pl

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów: do 30 listopad 2019 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.DB.122.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:452

  Od specjalisty do głównego specjalisty ds. ciągłości działania w Departamencie Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych – WKPS.OP.DB.121.2019

  Liczba etatów: 2

  Zakres Twoich zadań:

  1. Opracowywanie i utrzymywanie planów ciągłości działania (BCP).
  2. Analiza ryzyka pod kątem zagrożeń dla ciągłości działania biznesu.
  3. Monitorowanie i skuteczne reagowanie w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych.
  4. Planowanie, opracowywanie i realizacja testów planów ciągłości działania i zarządzania kryzysowego.
  5. Realizowanie zadań z zakresu utrzymania ciągłości działania.
  6. Podnoszenie świadomości pracowników i prowadzenie szkoleń w zakresie utrzymania ciągłości działania.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie wyższe o specjalności: informatyka, telekomunikacja i/lub pokrewne.
  2. Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku.
  3. Doświadczenie w analizie ryzyka i zapewnienia bezpieczeństwa informacji.
  4. Doświadczenie w opracowywaniu planów ciągłości działania (w tym DRP) oraz scenariuszy awaryjnych.
  5. Doświadczenie w zakresie planowania i przeprowadzania testów ciągłości działania dla systemów działających w trybie 24/7/365.
  6. Umiejętność przeprowadzania analiz w ramach BCM (np. BIA).
  7. Znajomość normy serii norm ISO 27000, w szczególności biegła znajomość ISO 22301.
  8. Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  główny specjalista wyższe 5
  główny specjalista średnie 8
  starszy specjalista wyższe 3
  starszy specjalista średnie 5
  specjalista wyższe 2
  specjalista średnie 4

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  1. Umiejętność analitycznego myślenia, tworzenia procedur i długofalowego planowania działań.
  2. Znajomość najlepszych praktyk w budowie i weryfikacji bezpieczeństwa rozwiązań teleinformatycznych.
  3. Doskonałe umiejętności komunikacyjne, zdolność do zbudowania poparcia dla proponowanych rozwiązań.
  4. Uprawnienia audytora wewnętrznego ISO 22301, ISO 27001.
  5. Umiejętność dokumentowania i samodzielnego prezentowania wyników pracy.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów: do 30 listopada 2019r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.DB.121.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:451

  Od Specjalisty do Starszego Specjalisty - WKPS.OP.WKPS.118.2019

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Realizacja zadań z zakresu pełnej obsługi administracyjnej dokumentacji pracowniczej związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, w tym w szczególności:

   1. Wystawianie skierowań na badania z zakresu medycyny pracy, w tym monitorowanie ważności badań lekarskich pracowników oraz kierowania pracowników na badania okresowe/kontrolne;
   2. Sporządzanie umów o pracę, informacji uzupełniających, porozumień zmieniających, aneksów, zakresów obowiązków;
   3. Zakładanie akt osobowych;
   4. Sporządzenie świadectw pracy;
   5. Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu.

  2. Rozliczanie czasu pracy, w tym: prowadzenie kart czasu pracy oraz rozliczanie i ewidencjonowanie urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności w pracy.
  3. Obsługa uprawnień związanych z rodzicielstwem.
  4. Obsługa Programu „Kadry i Płace” w zakresie realizowanych zadań.
  5. Sporządzanie oraz weryfikacja list płac pod względem poprawności naliczania wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z podziałem na źródła finansowania w tym programy/projekty współfinansowane ze środków pochodzących z UE.
  6. Przygotowywanie przelewów wynagrodzeń, w tym w systemie NBE.
  7. Obsługa zwolnień lekarskich, rozliczanie zasiłków pracowników oraz wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniach.
  8. Sporządzanie rocznych deklaracji dla potrzeb Urzędu Skarbowego PIT-11 oraz PIT-4R dla pracowników.
  9. Obsługa wniosków i rozliczanie podróży służbowych zarówno krajowych jak i zagranicznych, w tym prowadzenie rejestru podróży służbowych.
  10. Obsługa ryczałtów na wykorzystywanie samochodów prywatnych do celów służbowych, w tym przygotowywanie i rozliczanie umów o ryczałt samochodowy.
  11. Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby sprawozdawczości, kontroli i audytu.
  12. Udział w opracowywaniu lub opiniowaniu aktów prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska pracy.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomia, zarządzanie zasobami ludzkimi lub pokrewne.
  2. Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe (staż pracy) na podobnym stanowisku pracy.
  3. Praktyczną wiedzę z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i przepisów podatkowych, dobra znajomość prawa pracy.
  4. Doświadczenie z zakresu obsługi kadrowej pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  5. Znajomość pakietu MS Office.
  6. Znajomość programu Płatnik.
  7. Umiejętności analitycznego myślenia, samodzielność i dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne.
  8. Dobrą organizację pracy, dokładność, oraz terminowość wykonywania powierzonych obowiązków,
  9. Umiejętność podejmowania decyzji.
  10. Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą: 
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  starszy specjalista wyższe 3
  specjalista wyższe 2

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.
  • Bardzo dobrą organizację pracy własnej oraz samodzielność w działaniu, umiejętność określania priorytetów.
  • Nastawienie na wysoką jakość komunikacji i współpracy z Kandydatami oraz zespołem.
  • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
  • Ponadto jesteś sumienny, pracowity i kreatywny.
    

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy. 

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: do 7 listopada 2019 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,
   4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.WKPS.118.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:449

  Od młodszego specjalisty do głównego specjalisty – DevOps bazy danych – WKPS.OP.WRST.117.2019

  Liczba etatów: 4

  Zakres Twoich zadań:

  1. Kontakt z klientami zewnętrznymi, pozyskiwanie i przeprowadzanie analiz biznesowych oraz analiz dotyczących projektowanych rozwiązań informatycznych.
  2. Analiza i modelowanie procesów biznesowych.
  3. Przygotowywanie przypadków użycia i scenariuszy przypadków użycia.
  4. Tworzenie specyfikacji wymagań oraz definiowanie biznesowego zakresu projektu.
  5. Prezentacja funkcjonalności rozwiązań dla klientów.
  6. Weryfikacja funkcjonalności rozwiązania w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami biznesowymi.
  7. Opracowywanie i wycena rozwiązań informatycznych.
  8. Wsparcie testów akceptacyjnych rozwiązania (UAT).
  9. Wsparcie i udział w procesie wdrażania rozwiązań.
  10. Współpraca z podwykonawcami zewnętrznymi.
  11. Współpraca z interesariuszami projektów.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Znajomość systemów kontroli wersji (git/bitbucket).
  2. Znajomość systemów CI/CD (Jenkins).
  3. Doświadczenie w pracy z rozwiązaniami chmurowymi (Azure).
  4. Znajomość systemów do monitorowania i gromadzenia danych metrycznych (Grafana, InfluxDb).
  5. Umiejętność monitorowania systemów relacyjnych baz danych (SQL Server).
  6. Doświadczenie w pracy w środowiskach produkcyjnych o dużym natężeniu ruchu.
  7. Wspieranie developerów w procesie budowania aplikacji (.Net/.Net Core, c#, angular, node.js, yarn, kudu).
  8. Znajomość powłok systemowych (bash, cmd, powershell).
  9. Automatyzacja procesów.
  10. Umiejętność szybkiej analizy i rozwiązywania problemów systemowych.
  11. Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Główny specjalista wyższe 5
  Główny specjalista średnie 8
  Starszy specjalista wyższe 3
  Starszy specjalista średnie 5
  Specjalista wyższe 2
  Specjalista średnie 4
  Młodszy specjalista wyższe 0
  Młodszy specjalista średnie 2

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  1. Posiadasz umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne.
  2. Posiadasz samodzielność́ w zdobywaniu potrzebnych informacji.
  3. Posiadasz umiejętność pracy pod presją czasu.
  4. Jesteś sumienny i zaangażowany.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów: do 31 października 2019 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.WRST.117.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:450

  Kierownik Projektu w Wydziale Rozwoju Systemów Teleinformatycznych – WKPS.OP.WRST.116.2019

  Liczba etatów: 2

  Zakres Twoich zadań:

  1. Planowanie, delegowanie, monitorowanie i kontrolowanie oraz raportowanie wszystkich produktów oraz etapów realizacji projektu.
  2. Współpraca z wewnętrznymi Wydziałami w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów.
  3. Odpowiedzialność za zarządzenie komunikacją, konfiguracją, ryzykiem i jakością w projekcie.
  4. Organizacja i koordynacja prac ludzi i zespołów w projekcie i organizacji.
  5. Motywowanie zespołu.
  6. Nadzór oraz aktywny udział w pracach nad dokumentacją projektową: zarządczą, finansową i techniczną.
  7. Czynny udział w spotkaniach analitycznych, podejmowanie ustaleń, negocjowanie rozwiązań.
  8. Utrzymanie zgodności z przyjętymi w organizacji standardami.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Znajomość metodyk zarządzania projektami PRINCE2, SCRUM, AgilePM.
  2. Orientację w technologiach IT w jak największym zakresie.
  3. Umiejętność analizy i oceny dokumentów technicznych opisujących analizę, koncepcję i architekturę rozwiązania IT.
  4. Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Kierownik Projektu Wyższe 5
  Kierownik Projektu Średnie 8

  Oraz:

  1. Znajomość narzędzi wspierających zarządzanie projektami w szczególności współpracę zespołów projektowych.
  2. Podstawową znajomość zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi i projektami dofinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej.
  3. Umiejętność analizy i oceny dokumentów formalnych postępowania zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, umów, instrukcji i procedur.
   Znajomość narzędzi pakietu Microsoft Office, w tym Project i Visio.
  4. Znajomość zasad i technik pracy zespołowej, prowadzenia spotkań i warsztatów.

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  1. Znajomość systemu ochrony zdrowia w Polsce.
  2. Znajomość systemu informacji w ochronie zdrowia.
  3. Znajomość przepisów prawa dotyczących systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz systemu informacji w ochronie zdrowia.
  4. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów informatycznych w ochronie zdrowia.
  5. Doświadczenie w analizie biznesowej, zbieraniu i specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, opracowywaniu założeń systemowych.
  6. Doświadczenie w zarządzaniu zespołami specjalistów: analityków, architektów.
   Doświadczenie w realizacji projektów, w których wytwarzanie oprogramowania odbywało się w oparciu o metodykę zwinną (Agile).
  7. Doświadczenie w posługiwaniu się narzędziem do zarządzania projektami Jira.
  8. Komunikatywną znajomość języka angielskiego.
  9. Umiejętność pracy pod presją czasu.
  10. Jesteś sumienny i zaangażowany.
  11. Wysoką kulturę osobistą i etykę pracy.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • wpływ na rozwój usług medycznych w Polsce, ich jakość, a co za tym idzie pośredni wpływ na zdrowie Polaków,
  • atrakcyjny system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów: do 31.10.2019 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.WRST.116.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:446

  Od młodszego do głównego specjalisty-Grafik – WKPS.OP.WRST.111.2019

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Projektowanie makiet nowych systemów.
  2. Tworzenie oraz modyfikacja materiałów graficznych na potrzeby Wydziału Rozwoju Systemów Teleinformatycznych.
  3. Stała współpraca z analitykami biznesowymi, klientami oraz programistami.
  4. Projektowanie infografik na potrzeby CSIOZ.
  5. Prowadzenie dokumentacji na potrzeby graficzne oraz archiwum prac.
  6. Projektowanie architektury informacyjnej, zakresu funkcjonalnego/rozłożenie treści.
  7. Projektowanie szkieletu interfejsu i nawigacji.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Doświadczenie w realizacji projektów graficznych.
  2. Umiejętność budowy stron www oraz znajomość narzędzi: Adobe XD, Photoshop, InDesign, HTML, Java Script.
  3. Umiejętność pracy zespołowej i umiejętności interpersonalne.
  4. Umiejętność budowania stron internetowych na potrzeby klienta.
  5. Samodzielność w wykonywaniu zadań.
  6. Dobrą organizację pracy.
  7. Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Główny specjalista wyższe 5
  Główny specjalista średnie 8
  Starszy specjalista wyższe 3
  Starszy specjalista średnie 5
  Specjalista wyższe 2
  Specjalista średnie 4
  Młodszy specjalista wyższe 0
  Młodszy specjalista średnie 2

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  1. Posiadasz umiejętność pracy pod presją czasu.
  2. Znasz najnowsze trendy web designu.
  3. Znasz zasady projektowania UX.
  4. Jesteś sumienny i zaangażowany.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.
  3. za pośrednictwem portalu pracuj.pl

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów: 31.10.2019 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.WRST.111.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:445

  Od architekta do głównego architekta w Wydziale Rozwoju Systemów Teleinformatycznych – WKPS.OP.WRST.112.2019

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Budowanie architektury systemów IT CSIOZ oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce z wykorzystaniem koncepcji SOA
  2. Tworzenie i konsultowanie pryncypiów architektury korporacyjnej IT.
  3. Współpraca z zespołami analitycznymi i developerskimi oraz wsparcie projektów w celu wypracowania optymalnych rozwiązań informatycznych.
  4. Wsparcie projektów w zakresie zapewnienia spójności wdrażanych rozwiązań z obowiązującą strategią architektury IT.
  5. Zarządzanie repozytorium architektonicznym oraz standardami IT.
  6. Tworzenie dokumentacji architektonicznej.
  7. Analiza rynku rozwiązań IT w celu identyfikacji aktualnych trendów i innowacyjnych rozwiązań. Weryfikacja ich przydatności biznesowej dla CSIOZ.
  8. Monitorowanie nowych trendów rozwoju e-zdrowia w Polsce i za granicą.
  9. Tworzenie wizji, planów strategicznych i kierunków rozwoju e-zdrowia, w tym systemów informacyjnych w ochronie zdrowia z wykorzystaniem standardów interoperacyjności.
  10. Wykonywanie innych prac zleconych przez Pracodawcę związanych z rodzajem wykonywanej pracy.

  Dołącz do nas, jeśli:

  1. Wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku informatycznym lub pokrewnym.
  2. Min. 2-letnie doświadczenie w analizie wymagań systemowych i biznesowych.
  3. Min. 2-letnie doświadczenie w modelowaniu procesów systemowych i biznesowych.
  4. Umiejętność modelowania procesów za pomocą notacji np. BPMN, UML.
  5. Doświadczenie w zbieraniu i analizie wymagań użytkowników.
  6. Praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia aplikacji i dokumentowania wymagań.
  7. Komunikatywną znajomość języka angielskiego.
  8. Umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne.
  9. Samodzielność w wykonywaniu zadań.
  10. Dobrą organizację pracy.

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  1. Znasz procesy w ochronie zdrowia.
  2. Znasz przepisy prawa dotyczące systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz systemu informacji w ochronie zdrowia.
  3. Znasz system informacji w ochronie zdrowia.
  4. Posiadasz doświadczenie w realizacji projektów, w których wytwarzanie oprogramowania odbywało się w oparciu o metodykę zwinną (Agile BA).
  5. Znasz narzędzie Entrerprise Architect.
  6. Znasz narzędzie do zarządzania projektami Jira.
  7. Potrafisz pracować pod presją czasu.
  8. Jesteś sumienny i zaangażowany.
  9. Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  architekt wyższe 2
  architekt średnie 4
  starszy architekt wyższe 3
  starszy architekt średnie 5
  główny architekt wyższe 5
  główny architekt średnie 8

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
  3. za pośrednictwem portalu pracuj.pl

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów: do 31.10.2019 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.WRST.112.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:444

  Radca Prawny w Wydziale Obsługi Prawnej – WKPS.OP.WOP.113.2019

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Obsługa prawna CSIOZ, m.in. w zakresie:

   1. Sporządzania opinii prawnych;
   2. Przygotowywania i opiniowania projektów umów;
   3. Opiniowanie dokumentacji przetargowej;
   4. Przygotowywania rekomendacji dotyczących strategii postępowania CSIOZ w związku niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem umów przez wykonawców;
   5. Reprezentacji CSIOZ przed KIO, sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi.

  2. Udzielanie porad prawnych w zakresie dotyczącym działalności Centrum.
  3. Współpraca z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi w związku z realizacją powierzonych zadań.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Tytuł zawodowy radcy prawnego.
  2. Min. pięcioletnie doświadczenie zawodowe.
  3. Co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie opracowywania i opiniowania umów z zakresu IT, w szczególności umów wdrożeniowych i serwisowych (utrzymaniowych).
  4. Co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej zamawiających w związku z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego.

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  1. Znajomość przepisów prawa dotyczących systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz systemu informacji w ochronie zdrowia.
  2. Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.
  3. Dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność rozwiązywania problemów.
  4. Umiejętność pracy w zespole.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.
  3. za pośrednictwem portalu pracuj.pl.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: do 31 października 2019 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.WOP.113.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:1

  Praktyki

  Liczba etatów: 1

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przyjmuje na praktyki studentów oraz absolwentów studiów wyższych.

  Procedura:

  • absolwent lub uczelnia kieruje do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • zgłoszenie zostaje przekazane do Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, który podejmuje decyzję w sprawie możliwości odbycia praktyki,
  • po pozytywnej decyzji Dyrektora na realizację praktyki pomiędzy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia a uczelnią lub absolwentem zawierana jest umowa, określająca m.in. prawa i obowiązki stron oraz czas trwania praktyki.

  Zasady praktyk studenckich:

  • praktyki są bezpłatne,
  • praktyki organizowane są w ciągu całego roku,
  • Centrum zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów do odbycia praktyki,
  • czas trwania praktyk nie może przekroczyć 3 miesięcy,
  • tygodniowy wymiar czasu praktyk nie może być wyższy niż 40 godzin,
  • Centrum zobowiązuje się do zapewnienia praktykantowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • praktykant zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Centrum,
  • głównym celem praktyk jest zapoznanie studentów/absolwentów ze specyfiką pracy w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
  • umowa o praktykę może być rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie,
  • Centrum wydaje studentowi na jego wniosek zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

  Miejsce składania dokumentów:

  Wniosek i inne dokumenty należy przesyłać na adres kadry@csioz.gov.pl 

  lub na adres siedziby Centrum:
  ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 597-09-45

  Wniosek o odbycie praktyk można także składać za pomocą formularza elektronicznego za pośrednictwem ePUAP.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
  Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu koniecznym do realizacji umowy. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127 poz. 1052). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Aplikuj