Adres uniwersalny - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Adres Uniwersalny

Szanowni Państwo,

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji przygotowało wstępną wersję aplikacji pozwalającej na weryfikację adresu oraz wygenerowanie tzw. Adresu Uniwersalnego.

Adres uniwersalny, o którym mowa w tytule, to adres zapisany jako ciąg kodów – kodu pocztowego (tzw. PNA 5 cyfr, bez myślnika), kodu terytorialnego (7 cyfr), identyfikatora miejscowości podstawowej (7 cyfr), identyfikatora miejscowości (7 cyfr), identyfikatora ulicy (5 cyfr; w przypadku braku ulic ten fragment adresu składa się z ciągu „00000”), współrzędnych geodezyjnych x, y danego punktu adresowego (2 x po 6 cyfr) oraz numeru budynku. Konstrukcja adresu uniwersalnego umożliwia jego automatyczną syntezę, a także analizę i konwersję na adres; ta operacja dokonuje się po wklejeniu adresu uniwersalnego w polu dostępnym pod zakładką „Konwerter adresu uniwersalnego” we wspomnianej niżej aplikacji. Jeśli stosowanie adresu uniwersalnego upowszechni się w praktyce, wiele uciążliwych czynności związanych z ustalaniem adresów będzie można przerzucić z ludzi na systemy informatyczne.

Celem działania aplikacji, dostępnej pod linkiem http://itia.pl/adres  (otworzy się w nowej karcie) jest potwierdzenie istnienia adresu (wyświetlenie mapki pokazującej lokalizację) oraz doprowadzenie do sytuacji, w której dane będą pochodziły z jednoznacznie określonych źródeł i w razie stwierdzenia jakichkolwiek błędów możliwe będzie poinformowanie źródła tych danych o zlokalizowanym błędzie. Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc w sprawdzeniu poprawności zawartych w niej danych oraz lokalizacji miejsc wystąpienia błędów w adresach nieruchomości w Polsce, w tym dotyczących niespójności między bazami GUS, Poczty Polskiej i GUGIK. Testy trwały będą do odwołania.

Państwa aktywny udział przyspieszy budowę aplikacji i przyczyni się do poprawy referencyjności baz adresowych w administracji publicznej.

Z góry dziękujemy za pomoc!

Jak dokonać weryfikacji - krótka instrukcja.

Np. dla Pałacu Kultury w Warszawie przy Placu Defilad 1 adres uniwersalny przyjmie postać:

00110;146501;0918123;0918123;45369;486993;637005;1;

Kod pocztowy pokazywany na stronie WWW Pałacu Kultury to 00-901 - i taki sam kod pocztowy znajdujemy w REGON-ie. Twórcą kodów pocztowych jest Poczta Polska SA i to ona „przydziela” je poszczególnym adresom. Testowana aplikacja pozwala na wychwytywanie różnego rodzaju błędów i rozbieżności w danych – w tym przypadku błąd polega na rozbieżności w bazach danych Urzędu Miasta przekazanych do GUGiK gdzie aplikacja go ujawnia (stamtąd go pobiera).

Test polega na tym, aby wpisać do aplikacji kilka znanych adresów (z dużego miasta, miasteczka, z miejsca urodzenia, z miejsc gdzie mieszkaliśmy, z wakacji, …z dowolnego miejsca w Polsce). Adresy w żaden sposób nie są łączone z osobami dokonującymi testów.

Korzystanie z aplikacji rozpoczyna się od wpisania kilku liter nazwy województwa; po ukazaniu się listy rozwijalnej należy wybrać właściwe województwo, miejscowość, ulicę (w przypadku adresu budynku bez ulicy należy wybrać <brak> i nr budynku.

UWAGA: zawsze trzeba wybrać wartość z listy rozwijalnej. Dla miast na prawach powiatu (np. Olsztyn) powiat, gmina i miejscowość to ta sama nazwa.

Jeśli aplikacja nie pozwala na znalezienie adresu na liście albo w generowanym dla danego adresu opisie w polach Adres, Szczegóły, Mapa pojawią się błędy – informację tę należy przekazać używając klawisza ‘Zgłoś błąd’ znajdującego się na górze ekranu.