Projekty realizowane

O projekcie

W ramach projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (P1)  planuje się wdrożenie systemów informatycznych, które pozwolą na usprawnienie procesów związanych z planowaniem i realizacją świadczeń zdrowotnych, monitorowaniem i sprawozdawczością z ich realizacji, dostępem do informacji o udzielanych świadczeniach oraz publikowaniem informacji w obszarze ochrony zdrowia. Wdrażane rozwiązania umożliwią tworzenie, gromadzenie i analizę informacji o zdarzeniach medycznych.

Uruchomienie kolejnych usług publicznych w ramach Projektu P1 stanowi kontynuację długofalowej wizji rozszerzania dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Nowe otwarcie Projektu P1 

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia, jak również obecny stan zaawansowania Projektu, opracowano nową formułę jego dalszej realizacji. W celu kontynuowania przedsięwzięcia planowane jest wyłonienie nowego Wykonawcy.

Projektu P1 będzie opierała się na przyrostowym modelu cyklu wytwórczego, według którego kolejny przyrost funkcjonalny będzie realizowany tylko wtedy, kiedy zostanie wdrożony poprzedni przyrost, a realizacja następnego będzie nadal uzasadniona.

Cele

Głównym celem projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1) jest budowa elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, która umożliwi organom administracji publicznej i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

W systemie P1 będą się znajdowały informacje o zdarzeniach medycznych wszystkich obywateli Polski – niezależnie od płatnika oraz obywateli Unii Europejskiej i innych krajów, którzy skorzystają ze świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Realizacja głównego celu Projektu przekłada się bezpośrednio na osiągnięcie sześciu celów szczegółowych:

 • Poprawa jakości obsługi pacjentów;
 • Planowanie opieki zdrowotnej;
 • Zarządzanie kryzysowe;
 • Zapewnienie interoperacyjności z europejskimi platformami elektronicznymi w zakresie obszaru ochrony zdrowia;
 • Zapewnienie wiarygodności danych o zdarzeniach medycznych.

Produkty

W ramach Projektu uruchomione zostaną podsystemy oraz aplikacje, które pozwolą na usprawnienie procesów związanych z planowaniem i realizacją świadczeń zdrowotnych, monitorowaniem i sprawozdawczością z ich realizacji oraz publikowaniem informacji w obszarze zdrowia:

 1. Portal - Platforma Publikacyjna;
 2. Internetowe Konto Pacjenta;
 3. Aplikacja Usługodawców i Aptek;
 4. System Gromadzenia Danych Medycznych - Zdarzenia medyczne;
 5. System Gromadzenia Danych Medycznych – Recepty;
 6. System Gromadzenia Danych Medycznych - Skierowania;
 7. System Obsługi Rejestrów – Rejestry;
 8. System Obsługi Rejestrów – Słowniki;
 9. System Obsługi Rejestrów – Zarządzanie danymi podstawowymi;
 10. Hurtownia Danych - Analizy, statystyki, raporty;
 11. Hurtownia Danych Monitorowanie;
 12. System Wykrywania Nadużyć;
 13. System Weryfikacji;
 14. Szyna Usług;
 15. System Administracji – Audyt;
 16. System Administracji - Zabezpieczenia i prywatność;
 17. System Administracji – Administracja.

W obszarze funkcjonalnym podsystemy będą obejmowały rozwiązania bazodanowe, aplikacyjne i integracyjne.

Korzyści

Realizacja Projektu P1 przyczyni się m.in. do poprawy jakości obsługi pacjentów poprzez:

 • lepszą jakość i dostępność informacji o stanie zdrowia pacjentów i ich danych medycznych;
 • usprawnienie obsługi pacjenta (elektroniczne usługi związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych);
 • wprowadzenie e-recepty  – wygodnej, bezpiecznej i praktycznej formy wykupywania leków;
 • dostęp do danych medycznych pacjenta bez względu na czas i miejsce przebywania;
 • bezpieczne przechowywanie danych medycznych;
 • dostęp do informacji medycznych poprzez portale internetowe.

Terminy

Okres realizacji Projektu P1

 • I Etap - 2007-11-29 do 2015-12-31
 • II Etap - termin zostanie określony po ostatecznym zaakceptowaniu nowej formuły realizacji Projektu P1.