Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

data dodania: 11.12.2018, data modyfikacji: 07.01.2019

„Dostawa sprzętu komputerowego (zwanego dalej: „Sprzętem”) wraz z oprogramowaniem” dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A.

WZP.270.223.2018

Załączniki