Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

data dodania: 27.08.2018, data modyfikacji: 28.01.2019

Produkcja 2 spotów radiowych o charakterze informacyjno-promocyjnym nt. digitalizacji w ochronie zdrowia (e-recepta, e-skierowanie, internetowe konto pacjenta).

WZP.270.144.2018

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd"

Załączniki