Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

data dodania: 13.12.2018, data modyfikacji: 15.01.2019

Świadczenie usługi wsparcia technicznego na środowisko kopii zapasowych oparte o aplikację Commvault.

WZP.270.198.2018

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki