NASZE SYSTEMY

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

System dostępny pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl/  

Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie: (22) 597 09 21* oraz mailowo: smk-serwis@csioz.gov.pl .
Pomoc świadczona w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00.


* Informujemy, iż zdiagnozowano problem w działaniu funkcjonującego w CSIOZ systemu telekomunikacyjnego obsługującego m.in. nr infolinii ( 22 597-09-21) pod którą możecie Państwo uzyskać informacje dotyczące Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych. Problem dotyczy braku odpowiedniego sygnału „zajętości” w przypadku kiedy wszystkie stanowiska obsługujące infolinię są w rzeczywistości zajęte. Standardowy sygnał, który powszechnie oznacza linię wolną występuje również przy połączeniach, gdy wszyscy konsultanci są zajęci.

W związku z powyższym poniżej przekazujemy do Państwa wiadomości i wykorzystania bezpośrednie numery telefonów do konsultantów udzielających informacji w zakresie SMK.

Jednocześnie zapewniamy, iż podjęte zostały już działania których celem jest modernizacja obecnie funkcjonującego systemu telekomunikacyjnego.

Numery telefonów do konsultantów obsługujący infolinię w zakresie SMK:

(22) 492 50 19,
(22) 203 27 66,
(22) 597 09 76,
(22) 597 09 75.

Pomoc w zakresie informacji dotyczących procesu kształcenia podyplomowego można uzyskać telefonicznie:

  • Centrum Egzaminów Medycznych: (42) 272 20 30 
  • Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: (22) 592 34 50. 

Celem budowy Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych było uzyskanie spójnego zintegrowanego systemu gromadzącego i przetwarzającego dane na temat organizacji i przebiegu szkolenia personelu medycznego umożliwiającego efektywny przepływ informacji o procesie kształcenia pomiędzy jednostkami.

System umożliwi bieżące monitorowanie przebiegu szkolenia, dostarczenie informacji do planowania kształcenia podyplomowego dla interesariuszy projektu, wsparcie procesów składania i oceny wniosków na specjalizację, gromadzenie informacji na temat procesu kształcenia podyplomowego oraz wsparcie procesów przeprowadzenia egzaminów.

System Monitorowania Zagrożeń

System dostępny pod adresem: https://smz.ezdrowie.gov.pl 

Pomoc techniczna: tel (22) 597-09-26, e-mail: smz-serwis@csioz.gov.pl 

System umożliwia elektroniczne zgłoszenia w przypadkach:

  • podejrzenia lub rozpoznania zakażeń oraz zachorowań na choroby zakaźne (ZLK),
  • dodatnich wyników badań laboratoryjnych (ZLB),
  • niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP),
  • niepożądanych działań produktów leczniczych (NDPL),
  • niepożądanych działań produktów leczniczych weterynaryjnych (NDPLW),
  • niepożądanych działań badanych produktów leczniczych (NDBPL),
  • meldunku o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę (MZ-55).

System Obsługi List Refundacyjnych

System dostępny pod adresem: https://solr.ezdrowie.gov.pl.

Pomoc techniczną w zakresie SOLR można uzyskać telefonicznie: (22) 492 50 19 lub (22) 597 09 76 oraz mailowo: solr@csioz.gov.pl . Pomoc świadczona w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Celem Systemu Obsługi List Refundacyjnych jest przetwarzanie danych niezbędnych do wydania decyzji w sprawie objęcia refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego.
Za pomocą systemu wnioskodawca w rozumieniu ustawy refundacyjnej po uprzednim założeniu konta, składa wnioski o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu, o podwyżkę, obniżkę i skrócenie obowiązywania decyzji refundacyjnej.