Przejdź do treści

NASZE SYSTEMY

System Monitorowania Zagrożeń

System Monitorowania Zagrożeń

System dostępny pod adresem: https://smz.ezdrowie.gov.pl 

Pomoc techniczna: tel (22) 597-09-26, e-mail: smz-serwis@csioz.gov.pl 

System umożliwia elektroniczne zgłoszenia w przypadkach:

  • podejrzenia lub rozpoznania zakażeń oraz zachorowań na choroby zakaźne (ZLK),
  • dodatnich wyników badań laboratoryjnych (ZLB),
  • niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP),
  • niepożądanych działań produktów leczniczych (NDPL),
  • niepożądanych działań produktów leczniczych weterynaryjnych (NDPLW),
  • niepożądanych działań badanych produktów leczniczych (NDBPL),
  • meldunku o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę (MZ-55).

System Obsługi List Refundacyjnych

System dostępny pod adresem: https://solr.ezdrowie.gov.pl.

Pomoc techniczną w zakresie SOLR można uzyskać telefonicznie: (22) 492 50 19 lub (22) 597 09 76 oraz mailowo: solr@csioz.gov.pl . Pomoc świadczona w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Celem Systemu Obsługi List Refundacyjnych jest przetwarzanie danych niezbędnych do wydania decyzji w sprawie objęcia refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego.
Za pomocą systemu wnioskodawca w rozumieniu ustawy refundacyjnej po uprzednim założeniu konta, składa wnioski o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu, o podwyżkę, obniżkę i skrócenie obowiązywania decyzji refundacyjnej.