Nasze systemy

O projekcie

E-recepta to centralny system informatyczny udostępniony w ramach projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (System P1).

Głównym celem udostępnionej funkcjonalności e-recepty jest ułatwienie procesu realizacji recept, a także ograniczenie błędów, optymalizacja czasu po stronie lekarzy i farmaceutów oraz eliminacja problemu nieczytelnych i fałszywych recept. 
E-recepta stanowi cyfrową wersję dotychczasowej papierowej recepty. Od 1 stycznia 2020 roku recepty będą obowiązkowo wystawiane w postaci elektronicznej.

 

W jaki sposób podłączyć się do e-recepty?

 

APTEKI I PUNKTY APTECZNE 

W celu podłączenia się apteki lub punktu aptecznego do Systemu P1 należy skorzystać z formularza dostępnego pod adresem https://sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek .

Film instruktażowy, który krok po kroku prowadzi przez złożenie wniosku w SOW znajduje się TUTAJ , natomiast w sekcji Dokumenty dostępna jest także instrukcja.

Co więcej, w tej sekcji znaleźć można komunikat dla aptek i punktów aptecznych, w którym wskazano, jakie dokładnie czynności należy wykonać jeszcze przed złożeniem wniosku, aby wniosek został złożony poprawnie (Instrukcja aktualizacji danych w Rejestrze Aptek przez eGate znajduje się w sekcji Dokumenty).

Apteki i punkty apteczne mają obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r. ( art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia). 

 

PODMIOTY LECZNICZE

W celu podłączenia się podmiotu leczniczego do Systemu P1 należy skorzystać z wniosku udostępnionego na stronie https://rpwdl.csioz.gov.pl . Złożenie wniosku jest możliwe po zalogowaniu się na posiadane konto w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Film instruktażowy, który krok po kroku prowadzi przez złożenie wniosku o dostęp do Systemu P1 w RPWDL znajduje się TUTAJ, a w sekcji Dokumenty znaleźć można także instrukcję.

Podmioty lecznicze mają obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. (art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia).


Pomoc techniczna dostępna 7 dni w tygodniu w godz. od 6.00 do 21.00: