Nasze systemy

Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (RJWPRM)

O projekcie

System dostępny pod adresem: https://rjwprm.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/

Dane kontaktowe administratora technicznego RJWPRM

Pomoc świadczymy w dni robocze w godz. 9.00 - 15.00

Celem systemu jest wsparcie obsługi Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. System zawiera funkcjonalności wspierające obsługę złożenia wniosku o wpisanie do rejestru przez jednostkę wprowadzaną na wniosek oraz proces weryfikacji danych Jednostek Wspierających oraz procesy udostępniania danych jednostek w celu realizacji działań związanych z obsługą sytuacji kryzysowych i zdarzeń medycznych wymagających użycia dodatkowych sił i środków.

Akt prawny regulujący działanie systemu RJWPRM: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2195 z późniejszymi zmianami) dostępny pod adresem: Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2017, poz. 2195 z późn. zm.)

Logowanie realizowane jest za pomocą konta w systemie P2. 
Rejestracja nowego konta: https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/

Podłączenie do P1