Nasze systemy

O projekcie

System dostępny pod adresem: https://rjwprm.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/

Dane kontaktowe administratora technicznego RJWPRM

Pomoc świadczymy w dni robocze w godz. 9.00 - 15.00

  • Telefon Kontaktowy: 22 597-09-76
  • Telefon Kontaktowy: 22 492-50-05
  • E-mail: rjwprm@csioz.gov.pl

System zawiera funkcjonalności wspierające obsługę: złożenia wniosku o wpisanie do rejestru przez jednostkę wprowadzaną na wniosek, procesu weryfikacji danych Jednostek Wspierających oraz procesów udostępniania danych jednostek w celu realizacji działań związanych z obsługą sytuacji kryzysowych i zdarzeń medycznych wymagających użycia dodatkowych sił i środków.

Akt prawny regulujący działanie systemu RJWPRM: Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868 z późń. zm.) dostępny pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000757

Logowanie realizowane jest za pomocą konta w systemie P2. 
Rejestracja nowego konta: https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/