Nasze systemy - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Nasze systemy

Rejestr Państwowego Ratownictwa Medycznego (RPRM)

O projekcie

System dostępny pod adresem: https://rprm.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/

Dane kontaktowe administratora technicznego RPRM

Pomoc świadczymy w dni robocze w godz. 9.00 - 15.00

System umożliwia prowadzenie przez wojewodów wymaganych ewidencji na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w postaci elektronicznej, w systemie ogólnopolskim, w zakresie ewidencji centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego w postaci elektronicznej oraz ewidencji jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Akt prawny regulujący działanie systemu RPRM: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868 z późn. zm.) dostępny pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001868

Logowanie realizowane jest za pomocą konta w systemie P2. 
Rejestracja nowego konta: https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/