Nasze systemy - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Nasze systemy

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Terminy szkoleń

Obsługa Systemu Monitorowania Kształcenia
Data Godzina Miejsce Nr sali
18 czerwca 2019 11:00

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
ul. Stanisława Dubois 5A
00-184 Warszawa

236-237

O projekcie

System dostępny pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie: 19 457 oraz mailowo: smk-serwis@csioz.gov.pl .

Pomoc świadczona w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Celem budowy Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych było uzyskanie spójnego zintegrowanego systemu gromadzącego i przetwarzającego dane na temat organizacji i przebiegu szkolenia personelu medycznego umożliwiającego efektywny przepływ informacji o procesie kształcenia pomiędzy jednostkami.

System umożliwia bieżące monitorowanie przebiegu szkolenia, dostarczenie informacji do planowania kształcenia podyplomowego dla interesariuszy projektu, wsparcie procesów składania i oceny wniosków na specjalizację, gromadzenie informacji na temat procesu kształcenia podyplomowego oraz wsparcie procesów przeprowadzenia egzaminów.

Informujemy, że System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych został przygotowany na wersje desktopowe.