Nasze systemy

O projekcie

Uprzejmie prosimy lekarzy i lekarzy dentystów o zapoznanie się z komunikatami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Zdrowia

http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/kadra-medyczna-i-ksztalcenie/lekarze-i-lekarze-dentysci/komunikaty-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow/

 

System dostępny pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie: (22) 597 09 21* oraz mailowo: smk-serwis@csioz.gov.pl . 
Pomoc świadczona w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00.


* Informujemy, iż zdiagnozowano problem w działaniu funkcjonującego w CSIOZ systemu telekomunikacyjnego obsługującego m.in. nr infolinii ( 22 597-09-21) pod którą możecie Państwo uzyskać informacje dotyczące Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych. Problem dotyczy braku odpowiedniego sygnału „zajętości” w przypadku kiedy wszystkie stanowiska obsługujące infolinię są w rzeczywistości zajęte. Standardowy sygnał, który powszechnie oznacza linię wolną występuje również przy połączeniach, gdy wszyscy konsultanci są zajęci.

W związku z powyższym poniżej przekazujemy do Państwa wiadomości i wykorzystania bezpośrednie numery telefonów do konsultantów udzielających informacji w zakresie SMK.

Jednocześnie zapewniamy, iż podjęte zostały już działania których celem jest modernizacja obecnie funkcjonującego systemu telekomunikacyjnego.

Numery telefonów do konsultantów obsługujący infolinię w zakresie SMK:

  • (22) 597 09 75,
  • (22) 492 50 05,
  • (22) 597 09 80,
  • (22) 492 50 19,
  • (22) 597 09 76,
  • (22) 203 27 66.

Pomoc w zakresie informacji dotyczących procesu kształcenia podyplomowego można uzyskać telefonicznie:

  • Centrum Egzaminów Medycznych: (42) 272 20 30 
  • Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: (22) 592 34 50. 

Celem budowy Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych było uzyskanie spójnego zintegrowanego systemu gromadzącego i przetwarzającego dane na temat organizacji i przebiegu szkolenia personelu medycznego umożliwiającego efektywny przepływ informacji o procesie kształcenia pomiędzy jednostkami.

System umożliwi bieżące monitorowanie przebiegu szkolenia, dostarczenie informacji do planowania kształcenia podyplomowego dla interesariuszy projektu, wsparcie procesów składania i oceny wniosków na specjalizację, gromadzenie informacji na temat procesu kształcenia podyplomowego oraz wsparcie procesów przeprowadzenia egzaminów.