Nasze systemy - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Nasze systemy

System Monitorowania Zagrożeń

O projekcie

System dostępny pod adresem: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Pomoc techniczna: tel. 19 457, e-mail: smz-serwis@csioz.gov.pl

System umożliwia elektroniczne zgłoszenia w przypadkach:

  • podejrzenia lub rozpoznania zakażeń oraz zachorowań na choroby zakaźne (ZLK),
  • dodatnich wyników badań laboratoryjnych (ZLB),
  • niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP),
  • niepożądanych działań produktów leczniczych (NDPL),
  • niepożądanych działań produktów leczniczych weterynaryjnych (NDPLW),
  • niepożądanych działań badanych produktów leczniczych (NDBPL),
  • meldunku o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę (MZ-55).