Nasze systemy - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Nasze systemy

System Obsługi List Refundacyjnych

O projekcie

System dostępny pod adresem: https://solr.ezdrowie.gov.pl .

Pomoc techniczną w zakresie SOLR można uzyskać telefonicznie 19 457 oraz mailowo: solr@csioz.gov.pl . Pomoc świadczona w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Celem Systemu Obsługi List Refundacyjnych jest przetwarzanie danych niezbędnych do wydania decyzji w sprawie objęcia refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego.

Za pomocą systemu wnioskodawca w rozumieniu ustawy refundacyjnej po uprzednim założeniu konta, składa wnioski o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu, o podwyżkę, obniżkę i skrócenie obowiązywania decyzji refundacyjnej.

Tutorial dla Wnioskodawców Systemu Obsługi List Refundacyjnych (SOLR)