SSOZ - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

SYSTEM STATYSTYKI W OCHRONIE ZDROWIA

Głównym zadaniem Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ), który zastąpił dotychczasowy System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ) jest wsparcie ministra właściwego ds. zdrowia oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w gromadzeniu i opracowywaniu danych statystycznych związanych z sektorem ochrony zdrowia w Polsce, które umożliwią analizę sytuacji zdrowotnej oraz zjawisk zachodzących w ochronie zdrowia.

System został zrealizowany w ramach projektu ,,Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia” (P4) i jest dostępny pod adresem:

www.ssoz.ezdrowie.gov.pl 

INSTRUKCJE

Podłączenie do ZSMOPL