Projekty zrealizowane

O projekcie

Podstawę prawną dla funkcjonowania Systemu Obsługi List Refundacyjncych stanowi art. 30a znowelizowanej ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, który wprowadza regulacje prawne dotyczące funkcjonowania Systemu Obsługi List Refundacyjnych (SOLR). Przepisy dotyczące SOLR wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Cele

Celem budowanego Systemu Obsługi List Refundacyjnych jest przetwarzanie danych niezbędnych do wydania decyzji w sprawie objęcia refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego i za pomocą którego wnioskodawca w rozumieniu ustawy refundacyjnej, po uprzednim założeniu konta, składał będzie wnioski, o objecie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu, wniosku  o podwyżkę, obniżkę i skrócenie obowiązywania decyzji refundacyjnej.

Terminy

System został udostępniony 30 grudnia 2016 r.