RODO - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przetwarzanych podczas świadczenia usługi infolinii realizowanej przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
z siedzibą w Warszawie ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

Kontakt z Administratorem możliwy jest w szczególności pod adresem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa lub pod adresem email biuro@csioz.gov.pl .

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod@csioz.gov.pl .

Dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celu udzielenia pomocy oraz odpowiedzi na zadawane pytania bądź na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest archiwizacja nagrań oraz ochrona przed roszczeniami.

Nawiązanie połączenia równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wskazanym powyżej.

Państwa dane będą przechowywane do momentu odwołania zgody udzielonej poprzez nawiązanie połączenia lub do ustania prawnie usprawiedliwionego celu administratora .

Przysługuje Państwu  prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania oraz do ich usunięcia po ustaniu okresu archiwizacji nagrań.

Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie danych jest dobrowolne ale stanowi warunek skorzystania z infolinii.