BIULETYN STATYSTYCZNY

Biuletyny statystyczne Ministerstwa Zdrowia wydawane przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zawierają szczegółowe informacje dotyczące m.in. zachorowań, a także informacje dotyczące liczby szpitali i personelu medycznego według stanu na poszczególne lata.