data dodania: 22.11.2016, data modyfikacji: 09.12.2016

Dostawa kabli sieciowych typu patchcord UTP oraz światłowodowych typu patchcord fiber optic OM3 dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A

WZP.221.148.2016

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki