data dodania: 30.11.2016, data modyfikacji: 21.12.2016

Dostawa licencji na komponenty programistyczne (bibliotekę i aplet) służące do składania podpisu elektronicznego za pomocą przeglądarki WWW dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

WZP.221.158.2016

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe

Załączniki