data dodania: 25.11.2016, data modyfikacji: 14.12.2016

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A

WZP.221.155.2016

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki