data dodania: 01.12.2016, data modyfikacji: 14.12.2016

Usługa przygotowania do certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2014 w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

WZP.221.159.2016

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe

Załączniki