data dodania: 24.11.2016, data modyfikacji: 09.12.2016

Usługa serwisu i wsparcia technicznego dla systemu bezpieczeństwa wpierającego działania SOC (Security Operations Center) w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A.

WZP.221.151.2016

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki