Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

data dodania: 27.05.2019, data modyfikacji: 12.06.2019

Dostawa artykułów biurowych, artykułów elektroinstalacyjnych i artykułów spożywczych

WZP.270.108.2019

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe

Załączniki