data dodania: 30.04.2015, data modyfikacji: 07.01.2016

Dostawa artykułów biurowych dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie

WZP.6151.21.2015

Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne - Budowa elektronicznej administracji "Dotacje na Innowacje" - "Inwestujemy w Waszą przyszłość".

Załączniki