data dodania: 12.10.2017, data modyfikacji: 23.11.2017

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie

WZP.270.136.2017

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki