data dodania: 06.10.2017, data modyfikacji: 27.10.2017

Dostawa licencji na korzystanie z mocy obliczeniowej środowiska chmurowego (zwana dalej „Licencją”).

WZP.270.139.2017

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe

Załączniki