Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

data dodania: 20.03.2015, data modyfikacji: 25.01.2016

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, telefaksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

WZP.6151.12.2015

Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne - Budowa elektronicznej administracji "Dotacje na Innowacje" - "Inwestujemy w Waszą przyszłość".

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Załączniki