Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

data dodania: 23.08.2016, data modyfikacji: 14.12.2016

Dostawa pamięci RAM do serwerów będących w posiadaniu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

WZP.221.100.2016

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki