data dodania: 14.05.2015, data modyfikacji: 18.01.2016

Dostawa „Systemu do przeprowadzania testów penetracyjnych oraz przeprowadzenia/wyszukiwania podatności” dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

WZP.221.50.2015

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki