data dodania: 15.04.2015, data modyfikacji: 25.01.2016

Dostawa wyposażenia stoiska informacyjno-promocyjnego dotyczącego Projektu P1

WZP.6151.17.2015

Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne - Budowa elektronicznej administracji "Dotacje na Innowacje" - "Inwestujemy w Waszą przyszłość".

Załączniki