Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

data dodania: 12.06.2019, data modyfikacji: 10.07.2019

Kompleksowa realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej na internetowych portalach regionalnych, dotyczącej produktów e-zdrowia realizowanych w ramach projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1)”

WZP.270.115.2019

Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd"

Załączniki