Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

data dodania: 13.11.2018, data modyfikacji: 26.04.2019

Konkurs dwuetapowy na Moduł Wykrywania Nadużyć w ramach pilotażu GovTech Polska prowadzony przez Zamawiającego Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

CA.511.1.2018

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o konkursie

Załączniki