data dodania: 27.01.2015, data modyfikacji: 25.01.2016

Kontynuacja zaprojektowania, realizacji, wdrożenia i nadzór gwarancyjny Podsystemów „Szyna Usług” oraz „System Administracji” oraz wykonanie Integracji, Wydania i Wdrożenia w ramach Projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (Projekt P1) – Strumień I

WZP.6151.76.2014

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne - Budowa elektronicznej administracji "Dotacje na Innowacje" - "Inwestujemy w Waszą przyszłość".

Załączniki