data dodania: 10.11.2017, data modyfikacji: 22.11.2017

Ocena funkcji audytu wewnętrznego z walidacją

WZP.270.157.2017

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe

Załączniki