data dodania: 10.02.2015, data modyfikacji: 25.01.2016

Przedmiotem zamówienia jest publikacja na portalu internetowym o tematyce zdrowotnej, trzech artykułów informacyjno - promocyjnych nt. Projektu P4 „Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia” wraz z umieszczeniem zapowiedzi o artykułach w newsletterze ww. portalu

WZP.6151.5.2015

Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne - Budowa elektronicznej administracji "Dotacje na Innowacje" - "Inwestujemy w Waszą przyszłość".

Załączniki