data dodania: 20.04.2015, data modyfikacji: 07.01.2016

Przeprowadzenie audytu dostępności Portalu Platforma Publikacyjna i aplikacji Internetowe Konto Pacjenta oraz Aplikacji Usługodawców i Aptek, w odniesieniu do WCAG w wersji 2.0 na poziomie AA

WZP.6151.19.2015

Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne - Budowa elektronicznej administracji "Dotacje na Innowacje" - "Inwestujemy w Waszą przyszłość".

Załączniki