Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

data dodania: 07.09.2016, data modyfikacji: 26.09.2016

Przeprowadzenie szkolenia z praktycznego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia w IT z uwzględnieniem nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych 2016 dla pracowników Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

WZP.221.117.2016

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe

Załączniki